Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Предисловие | 21 Дни Приближаване 2022

Предисловие   През цялата Библия четем как хората са се покланяли на Бог. Но, какво всъщност представлява поклонението? Каква част от живота на всеки би трябвало да бъде то? Как би трябвало да изглежда? Въобще как…

Виж повече