Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Направи поста животопроменящо преживяване | 21 дни на Приближаване 2021

Направи поста животопроменящо преживяванe По време на земното си служение, Исус учеше своите ученици принципите на Царството, които те да прилагат в своето ежедневие. Неговите поучения не се отнасяха само до тях или множествата, които…

Виж повече