Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ден 13 – Бог е свят | 21 Приближаване 2021

Бог е свят “И четирите живи същества… не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщий, Който бе и Който е, и Който ще бъде.” Откровение на Йоан 4:8 Святостта на Бог…

Виж повече

Ден 11 – Бог е справедлив и милостив | 21 Приближаване 2021

Бог е справедлив и милостив „Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.“ Псалм 89:14 Там, където получаваш това, което заслужаваш, там царува справедливост и правосъдие. Обратно на това, там,…

Виж повече

Ден 10 – Бог е Все… | 21 Приближаване 2021

Бог е Все... „Господи, опитал си ме и познал си ме.“ Псалм 139:1 Бог е Всемогъщ. Той е, Който притежава всичката сила. Всичко бе създадено и бива поддържано чрез Неговата творческа сила. Ако Той не бе такъв, не…

Виж повече

Ден 9 – Бог е добър | 21 Приближаване 2021

Бог е добър „Ти си благ и правиш добро“ Псалм 119:68a Често хората изпитват истинско затруднение, когато разсъждават относно характера на Бог и какъв е Той всъщност. Бивайки свидетели на несправедливост или виждайки злото да царува, за…

Виж повече