Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ден 17 – Филтър и Субстанция | 28 Видение

Ден 17 - Филтър и Субстанция „И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение (акт на поклонение). И недейте се…

Виж повече

Ден 16 – Изобразен | 28 Видение

Ден 16 - Изобразен „Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син,…

Виж повече

Ден 15 – Волята | 28 Видение

Ден 15 - Волята „Понеже, които са водени от Божия Дух, те са Божии синове.“ Римляни 8:14 Първата ми кола, която подкарах бе малко полско фиатче, помните ли ги, изглеждаха като сапунерка. Нямах дори книжка, но…

Виж повече

Ден 14 – Кърпата | 28 Видение

Ден 14 - Кърпата „Бог ви е дал дарове от многообразието на своите духовни дарби. Ако имаш дара да комуникираш, използвай го като един, който има съзнанието, че Бог говори чрез него. Ако ли имаш…

Виж повече

Ден 9 – Намирайки Идентичност и Цел | 28 Видение

Ден 9 - Намирайки Идентичност и Цел „Отец на сирачетата и съдия на вдовиците е Бог в Своето обиталище. Бог настанява в семейство самотните“. Псалм 68:5–6 Обичам трилогията „Властелинът на пръстените“, защото е близка до моето…

Виж повече