Skip to content Skip to footer

Ден 19 – Две в едно | 21 Дни Приближаване 2022

Две в едно

„Ти, сине човешки, вземи си един жезъл та напиши на него: За Юда и за другарите му израилтяните; тогава вземи друг жезъл и напиши на него: За Иосифа, жезъла на Ефрема и другарите му целия Израилев дом.
17 И съедини си ги един с друг в един жезъл, за да станат един в ръката ти.“
Езикил 37: 16-17

Царството на Израел благоуспявало във времето на царуването на цар Давид и неговия син, Соломон. Въпреки това, в края на царуването на последния хората започнали да недоволстват. След смъртта на Соломон, десет от северните племена се разбунтували и установили северното царство на Израел под управлението на ефремеца Еровоам, докато останалите две – Юда и Вениамин останали лоялни на сина на цар Соломон Ровоам, който управлявал така нареченото царство на Юда.

В по-горния пасаж Бог инструктира Езекил да вземе два жезъла – един, който представлява Юда и друг, който представлява Израел, и така да ги събере, за да бъдат едно в ръката му. След което Бог му говори да пророкува и заяви, че така Той ще събере Юда и Израел отново в едно като нация: „един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два народа.“ (Езекил 37:22)

 

Въпреки че повечето пасажи в Библията са с буквално значение, често Бог може да ги използва, за да ни разкрие духовно значение извън техния буквален контекст. Докато четях този стих, името Юда хвана вниманието ми, защото то на еврейски означава „прослава, хвала“.

От друга страна, името Израел бе дадено на човек, който се бореше с Бог. Яков се бореше с Бог цяла вечер и накрая измоли Неговата благословия ( Битие 32:28; Осия 12:3-5). В края на тази борба ангелът, за когото много богослови смятат, че е бил сам Господ Исус Христос, променя името на Яков: „Няма да се именуваш вече Яков (т.е. един, който измества), но Израил {т.е. борец с Бога}, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил.“ (Битие 32:28)

Името Израел значи „борещ се, един, който не се отказва, застъпващ се за…“ Как ние днес се „борим“ с Бог? Ние правим това в молитва, в нашето застъпничество, докато не измолим Неговото благословение и воля.

Имайки това предвид, можеш ли сега да видиш пророческото откровение в Езекил 37:16,17 в нова светлина? Като че Езекил ни пророкува днес и казва: „Вземи жезъла на хвалата (Юда) и жезъла на молитвата (Израел) и ги събери в едно. Нека двата станат едно. Не е ли невероятно!

Често съм виждал хора, които са толкова отдадени на молитвата, че рано или късно основават „царството на молитвата“ в църквата, която посещават. За тях това е най-важното. Други пък, които обичат хвалата към Бог, установяват „царството на поклонението“ в своята църква. Това, което Бог иска да ни каже обаче, е, че е време молитвата и поклонението да станат едно!

Защо това е толкова важно? Защото тяхната симбиоза произвежда мощни резултати! Аз вярвам, че там където молитвата и поклонението вървят заедно, пророческото помазание разцъфва и се надига, за да разрушава делата на тъмнината. Погледни на ап.Павел и Сила, които бяха затворени заради своето проповядване на евангелието (ДА 16:26). Писанието казва как те се молели и пеели в затвора и как мощен земетръс ударил целия затвор, което довело до покаянието на всички затворници там, както и на началника на затвора и целия му дом.

Представи си атмосфера, в която смелата хвала, страстното поклонение и молитвата към Бог се смесят. Небесни земетресения ще започнат да се случват на земята, от които хиляди ще бъдат спасявани. Вярвам, че сърцето на Бог бие с копнеж да види църквата Си молеща се отчаяно за повече от Него и същевременно покланяща Му се страстно и отдадено, предаваща всичко в Неговите ръце.

Готов ли си да смесиш тези взривоопасни съставки в живота си? Нека молитвата и поклонението бъдат оръжията ти днес. Бог ти е дал жезъл на власт, на който те са изписани. Вдигни този жезъл и разделяй моретата в живота си!

Молитва

Татко, помогни ми да открия дълбочината, която мога да имам в Теб чрез молитвата и поклонението. Помогни ми да се облека в молитвата и издигна смело гласа си в прослава и поклонение пред Теб. Моля Те за страст, която да ме изпълва, когато върша това. Нека молитвата и поклонението бъдат в моето духовно ДНК. В Името на Исус, Амин!

Приложение

 • Искай от Бог да ти даде смелост и решителност да отидеш по-дълбоко в молитвата в своето ежедневие.
 • Развий дисциплина за молитвата. Само тогава ще се наслаждаваш в нея!
 • Използвай хваление и поклонение в своето лично време с Бог, когато се молиш.
 • Позволи на атмосферата на поклонение да разпалва страстта ти в молитва.
 • Участвай винаги в събития, където има молитва, хваление и поклонение.

Стихове за прочит

 • 2 Летописи 7:14

„и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.“

 • Яков 5:16–18

„И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.17 Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; 18 и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.“

 • 1 Солунци 5:17

„Непрестанно се молете.“

 • 1 Тимотей 2:1–2

„И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, 2 за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.“

 • 1 Коринтяни 14:15

„Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.“

 • Филипяни 4:6–7

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте
прошенията си на Бога с благодарение; 7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“

 • Откровение 5:8–9
 • Откровение 8:3–5
 • Евангелие на Матей 6:9–13
 • Евангелие на Матей 7:7–11
 • Евангеие на Лука 18:1–8
 • Ефесяни 6:10–18

Стих за запаметяване

 • Псалм 89:1

„Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.”

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner