Skip to content Skip to footer

Ден 20 – Най-важния приоритет | 21 Дни Приближаване 2022

Най-важния приоритет

„Както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов.“
Ефесяни 1:4

Предполагам всички ние сме израснали с книжките за принцове и принцеси, и техните красиви приказни истории. Не случайно сватбената церемония на принц Уилям и Кейт Мидълтон бе наблюдавана от повече от 2 милиарда по планетата земя. Дали ще си признаем или не, дълбоко във всеки от нас съществува копнеж за царственост.

Според мен историята на Естир в Стария Завет е била подобен културен феномен за онова време, както Кралската сватба на Уилям и Кейт днес. Библията ни казва как: „царят възлюби Естир повече от всичките жени; и тя придоби неговото благоволение и милост повече от всичките девици; и той тури царската корона на главата й, и направи я царица“ (Естир 2:17).

 

Преди да се случи всичко това обаче, Естир трябваше да премине през 12 месеца на подготовка и очистване: „защото така се употребяваше времето на приглаждането им, шест месеца се мажеха със смирнено масло, и шест месеца с аромати и с други неща за приглаждане на жените“ (Естир 2:12). Този процес помогна на Естир да се освободи от всички нечистоти и несъвършенства. Тя прекара толкова много време, накисвайки се в масла и аромати по своето тяло, че в края на времето те „течаха“ от нея.

По същия начин, когато говорим за чистотата, това се отнася и за нас, „защото пред Бога ние сме Христово благоухание“ (1 Коринтяни 2:15). Нещо повече, ап. Павел казва, че това благоухание носи живот чрез нас на околните. Когато се накисваме в Божието присъствие, Неговият характер и красота в един момент започват да „текат“ от нас. Ето това е нормалният и всекидневен живот на истинския поклонник.

Ефесяни 1:4 ни казва, че: „Бог ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов“. Ние сме били избрани, призовани и отделени по име. Да бъдеш избран от Бог е въпрос на привилегия и най-висока почит. Ето защо, това ни задължава и прави отговорни да живеем по начин, отговарящ и подпомагащ за реализирането на този царствен призив в живота ни.

За да бъдем принцове или принцеси, ние трябва да се научим да говорим, ходим, действаме и изглеждаме като  такива. Да „миришем“ на царственост! Бог е свят, ето защо и ние трябва да сме святи като Него (1 Петрово 1:16). Святостта е нашият отклик на Божията любов. Тя е съзнателен избор да отразяваш характера на Христос в своите мисли, думи и действия.

Да живееш с единия крак в света, а с другия – в Царството на Бог, никога не е завършвало добре. Римляни 12:2 казва: „недейте се съобразява (не копирай модела на поведение) с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се (в една нова личност) чрез обновяването на ума (начина си на мислене).“ Бог иска живота ти да бъде чист и изпълнен с Него, а не примесен с нещата на света. Бог мрази смесените и неопределени неща: „Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. 16 Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.“ (Откровение 3: 15,16)

Ако копнееш да бъдеш като Исус, трябва да бягаш далеко от греха. Знай и не забравяй това: Грехът те отделя от Бог; Святостта те отделя за Бог!

Днес много хора говорят за благодатта. Божията благодат не е извинение да живеед под стандартите на Бог, напротив, тя е Неговата свръхестествена помощ да живееш, да се „облечеш“ в твоята царственост, да бъдеш свят както Той е свят!

След като Микеланджело завършва своето невероятно произведение, статуята на Давид, той бил попитан как е могъл да извае такъв невероятен шедьовър. „Много просто“, отговорил той, „трябваше само да премахна всички онези парчета, които не изглеждаха като Давид.“ Ако се довериш на Бог и Му позволиш да те очиства в живота ти на поклонник, то Той от своя страна ще започне да премахва всички онези парчета от теб, които не изглеждат като Него. Тогава и само тогава ти наистина ще се превърнеш в онзи, който си бил избран, призован и отделен да бъдеш – облечен в царственост, истински Царски син или дъщеря.

Молитва

Боже, покайвам се пред Теб за всички области в живота ми, които все още не са чисти пред Теб. Моля Те, дай ми Своята свръхестествена благодат да живея свято. Направи ме страстен не за света, а за чистотата и святостта. Нека животът ми бъде отражение на Твоя характер и красота в света, който живея. В Името на Исус, Амин!

Приложение

 • Бъди честен със себе си. Живееш ли царствено? Мислиш ли като Божий царски син или дъщеря? Изглеждаш ли като такъв? „Миришеш“ ли на Твоя Цар в Небето? Ако си се провалил в това да бъдеш чист и свят, покай се и потърси прошка от Бог. Започни да искаш от Него помощ и Той ще ти я даде!
 • Накисвай се в Божието присъствие чрес Божието слово, хваление и поклонение. Постави си висок приоритет на святост.
 • Възможно е да си мислиш, че Божията благодат не е достатъчно силна в живота ти, за да можеш да живееш свято. Не забравяй, че смирението е това, което я привлича и увеличава.

Стихове за прочит

 • 1 Коринтяни 10:22,23

“Или искаме да подбудим Господа на ревнивост? Ние по-силни ли сме от Него? 23 Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.“

 • 1 Петрово 2:9

„Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“

 • Евреи 12:1–2

„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще, 2 като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.“

 • 1 Петрово 5:5„Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“
 •  Ефесяни 5:1–21
 •  Ефесяни 4:20–32
 • Яков 4:1–10

Стих за запаметяване

 • Псалм 89:1

„Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.”

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner