Skip to content Skip to footer

Ден 6 – Ние сме това, на което се покланяме | 21 Дни Приближаване 2022

 Ние сме това, на което се покланяме

„Но кой съм аз, и кои са людете ми, та да можем да принесем доброволно принос като тоя? защото всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.“
1 Летописи 29:14

Ние хората сме създадени, за да бъдем повлиявани. Колкото и да ни се иска да не е така и да го отричаме, всички ние следваме тенденции. Замисли се само…, всички днес имат смарт телефони, защото това е модерно. Телевизията и интернет влизат не само в домовете ни, но и в главите ни. Когато нещо „върви“ там, „върви“ и на улицата сред хората. Защо е така? Много просто. Онова, в което се „накисваш“ и изпълва ума ти всекидневно, неусетно рано или късно рефлектира и става част от живота ти. С други думи, ти ставаш това, на което даваш място, на това, на което позволяваш да ти влияе и оформя, на това, на което се „покланяш“!

Изследваш ли по-задълбочено думата поклонение, ще забележиш, че нейни синоними са почитание, признание, преклонение и обожание. Когато Мойсей даваше десетте Божии заповеди на израилтяните в Изход 20:6 написа следното: „Да нямаш други богове освен Мене. 4 Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; 5 да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, 6 а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.“

Често ние, повярвалите в Исус Христос, подминаваме тези пасажи, мислейки, че не се отнасят за нас. Въпреки че днес не се покланяме на златни телета или древни богове, ние често издигаме олтари и си правим кумири, на които се покланяме всекидневно. В момента, в който започнеш да цениш и почиташ някого или нещо, който или което изземва първостепенното място на Бог в твоя живот, ти вече имаш своя кумир, на който съзнателно или не се покланяш.

Не минава много време, след което ние ставаме толкова зависими, че времето, парите и цялата ни човешка енергия започват да служат на този кумир. Но, „Какво толкова, аз съм просто един фен“, та… „това е само едно хоби“, какво сега… „едва ли е толкова страшно, че да ми навреди толкова“. Възможно е и да е така. Възможно е всички тези малки нещица да не са толкова опасни на пръв поглед…, докато не им позволиш да те завладеят!

Задай си следните въпроси: „Колко от времето си давам за това….?“; „Колко от парите си харча за това….?“; „Колко важно е за мен да бъда част от…?“; „Измервам ли успеха си според присъствието на това или онова в живота ми?“; „Доколко оценката на околните ме определя?“ Запитай се също: „Колко време отделям, за да изучавам Божието слово и да се вслушвам в Неговия глас?“; „Откликвам ли на случващото се около мен като търся първо Божията мъдрост?“; „Вслушвам ли се в духовните наставления на своите лидери?“; „Имам ли пример за духовен живот?“

Начинът, по който отговориш на горните въпроси, ще ти помогне да разбереш дали не си попаднал вече в опасната зона за живота си.

Не казвам, че трябва всяка секунда да прекарваш в молитва, нито да живееш като отшелник. Това, което искам да подчертая, е, че отношението ни към Бог като един, който е на първо място в живота ни, е най-важното и определящо. Притчи 3: 6  казва: „Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.“ Признавай означава да се „съобразяваш, да имаш съзнание за…“. Съобразяваш ли се, имаш ли съзнание за това как Бог гледа на вече изградените ти навици? Имаш ли съзнание за Него в твоите сутрини или избора ти как да прекарваш вечерите си, а свободното си време? Какво съзнание имаш, когато „клепат“ някого в твоето присъствие? и т.н….

Истината е, че във века, в който живеем, всичко „крещи“ за твоето внимание. Толкова много неща в света искат твоето поклонение. Все по-трудно става да се фокусираш поради многото „шум“ и възможности около теб. Както и да изглеждат всички тези „добре опаковани“ предложения, ако те те отдалечават от близостта на твоя небесен Баща, рано или късно ще се превърнат в кумир, идол, на който ще се покланяш.

Как тогава можем да се защитим, за да не изпаднем в ситуацията, описана по-горе? Исус ни казва в Евангелието на Матей 6:33 „Но първо търсете Неговото царство иНеговата правда; и всичко това ще ви се прибави“.

Първо, преди всичко друго! Търси Бог на първо място!

Преди да започнеш деня си, на първо място търси Бог, чети Неговото слово, вслушвай се в Неговия глас. Отдели време за Него и теб самия. Направиш ли това, ще преоткриеш значението на: „да признаваш Него във всичките си пътища“. Позволи Му да те коригира и напътства всеки ден. Не забравяй, Той е добър и любящ Баща. Той те обича и то много, много, много…

Бог или боговете, на които се покланяме, ще изпишат имената си върху лицата ни. Бъди сигурен в това! Всеки човек се покланя и онова, на което се покланя, ще определи живота и характера му. Ето защо трябва да внимаваме на какво или кого се покланяме, защото рано или късно ставаме това, на което се покланяме.

Ралф Уалдо Емерсон

Молитва

Господи, прости ми за всяко нещо, което съм поставял преди Теб. Моля Те, помогни ми да разпозная области, в които има кумири в моя живот. Сърце чисто сътвори в мен, Боже. Направи сърцето ми олтар само на Теб. Благодаря Ти, че винаги си с мен и ме учиш да ходя в живота, и да те признавам във всичките си пътища. В Името на Исус, Амин!

Приложение

  • Помоли Бог да ти покаже онези неща, на които отдаваш твърде голямо значение
  • Сложи настрана онези неща, които те отдалечават от това да следваш Бог
  • Препосвети времето си на Бог. Търси Го всеки ден, слушай гласа Му и позволи на присъствието Му да те променя

Стихове за прочит

  • Еремия 2:5

„Така казва Господ: Каква неправда намериха в Мене бащите ви та се отдалечиха от Мене, и ходиха след суетата, и станаха суетни?“

  • Псалм 27:4

„Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, – Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да Го диря в храма Му.“

  • Псалм 51:10

„Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене“

  • Римляни 12 глава 

Стих за запаметяване

  • Псалм 96:1-3

„Пейте Господу нова песен, Пейте Господу, всички земи. 2 Пейте Господу, благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление. 3 Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.“

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner