Skip to content Skip to footer

Ден 3 – Без музика | 21 Дни Приближаване 2022

Без музика

„И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение/поклонение.“
Римляни 12:1

Възможно ли е да се покланяме на Бог без необходимостта от музикален съпровод?

По-горният стих ни казва „да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение/поклонение“. Този стих ни разкрива две неща – поклонението е нашето духовно служение и това служение на поклонение е свързано с целия ни начин на живот.

Прочитайки цялата 12 глава на Римляни, ще срещнеш доста начини, по които може „да представиш своето тяло в жертва жива, света и благоугодна“ в своето духовно служение на поклонение. По-долу са някои от начините, които Библията ни разкрива как да правим това:

 • Не се събразявай със света около теб
 • Обновявай ума си
 • Използвай по най-добрия начин дарбите, с които Бог те е надарил
 • Служи
 • Поучавай
 • Насърчавай
 • Давай
 • Води
 • Бъди вежлив
 • Не претендирай, че обичаш, а обичай наистина
 • Наслаждавай се в това да почиташ другите
 • Работи здраво и служи ентусиазирано на Бог
 • Помагай на хората в нужда
 • Благославяй и се моли за онези, които те гонят
 • Живей в разбирателство с всички
 • Не си отмъщавай
 • Побеждавай злото с добро

Това е истинското поклонение. Любов в действие. Непреставаща жертва от наша страна, свързана с нашето време, ресурси, дарби, насочена към Бог и Неговите деца.

Поклонението е любов, а любовта трябва да бъде изявена и демонстрирана. Думите, с които се покланяме, трябва да бъдат подкрепени с делата, които вършим. Поклонението ни на любов към Бог и хората може да бъде в ежедневните ни задължения по пазаруването, миенето и чистенето, грижата за децата или всяка една отговорност, която имаме за благото на хората около нас.

Свързано е с това да служим на хората по най-добрия начин, с това да загърбим себичността си и да се предадем на почитта, покорството и обичта. Ето това е „жертвата на поклонение“, за която ап. Павел говори в Рим. 12.

През 1943 четирима капелани и 903ма войника отплават, за да вземат участие във втората световна война. На 3 Февруари корабът бива торпелиран от германските подводници. В суматохата по време на потъването един млад войник изгубва спасителната си жилетка и отчаян от това извиква на един от капеланите: „Няма я, изгубих я“. Този божий човек му казва: „Ето, вземи тази“, подавайки му своята собствена жилетка. Преди кораба да потъне всеки един от останалите капелани прави същото. Тези четирима великани на вярата, малко преди морето да ги погълне, се хващат заедно за ръце и започват да пеят и отправят молитви към своя Бог, докато потъват.

Тези капелани са направили много повече, отколкото да проповядват и пеят за вярата си. Те са пожертвали живота си в онзи ден. Моряците в онзи момент са се нуждаели от спасителна жилетка, а не просто думи и религиозен патос. Те са се нуждаели от любов в действие, демонстрация на истинска жертвоготовна любов. В онзи момент Рим. 12 глава е била видяна на дело. Тези четирима капелани са извършили своето духовно служение. Те са се поклонили на Бог като са жертвали живота си за другите. В онзи свят момент тяхното поклонение не е имало нужда от музикален съпровод.

Това, което сме всеки ден, е много по-важно от това, което сме за два часа в неделя, когато посещаваме църква. Същността на поклонението, което е „живо, свято и благоугодно на Бога“, лежи в нашето всекидневие, у дома, на училище, когато си сам със себе си, тогава, когато никой не те вижда какво правиш. То лежи в нашия стил на живот.

Молитва

Отче, благодаря Ти, че ми разкриваш какво е истинското поклонение. Моля Те, научи ме как да обърна живота си, така щото той да бъде израз на поклонение. Помогни ми да живея свято със сърце изцяло фокусирано в поклонение към Теб. Обнови ума ми, за да бъда повече като Теб. Помогни ми да гледам на хората около мен по начина, по който Ти гледаш на тях. Покажи ми как да благославям онези, които са в нужда и особено тези, които ме гонят. Покажи ми как да обичам. Дай ми смелост, помазание и благодат, за да използвам дарбите си в служба за хората. Нека животът ми и моето поклонение бъдат повече от само думи. Предавам тялото и живота си точно сега като жива жертва пред Теб, Господи. В Името на Исус, Амин!

Приложение

 • Прочети цялата 12 глава на Римляни.
 • Помоли Бог да ти посочи определени начини, чрез които да Му се покланяш.
  Запиши си ги и започни да ги практикуваш целенасочено.
 • Помоли Бог да ти помага в това да се превърнеш в истински поклонник, чиито живот е напълно предаден на Него. Предай себе си на олтара и стой там, независимо колко нагорещено може да стане.
 • Покланяй се с цялото си сърце, дори без…. музикален съпровод!

Стихове за прочит

 • Евреи 13:15,16

„Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име.16 А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си; защото такива жертви са угодни на Бога.“

 • 2 Тимотей 2:20–21

„А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; едни са за почтена употреба, а други за непочтена.21 Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.“

 • Евагелие на Марк 12:29–31

„Исус отговори: Първата е: “Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;30 и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила”.31 А ето втората [подобна на нея] заповед: “Да възлюбиш ближния си като себе си”. Друга заповед по-голяма от тия няма.“

 • Псалм 61:8  

„Така ще славословя винаги Твоето име, Като изпълнявам обреците си всеки ден.“

Стих за запаметяване

 • Второзаконие 11:1

“Люби, прочее, Господа твоя Бог и пази винаги заръчванията Му, повеленията Му, съдбите Му и заповедите Му.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner