Skip to content Skip to footer

Ден 14 – Бог те обича | 21 Приближаване 2021

Бог те обича

„Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.“
1 Йоан 4:7,8

Божията любов е безкрайна и необяснима. Тя е вечна и непроменима. Божията любов е свята, всемогъща, всезнаеща и всеприсъстваща. Бог е любов, Който търси място в живота ни. Божията любов е причината за нашето съществуване. Тя е отговорът на въпроса „Защо“. Ти бе създаден за Неговата любов. Той те обикна и знаеше името ти много преди времето да започне да тиктака на земята, и всичко друго да бъде създадено.

Бог не просто обича, Той обича лично. Любовта Му към всеки е уникална и специална по начина, по който всеки един от нас е именно такъв за Него. Псалм 17:8 казва: „Пази ме като зеница на око; скрий ме под сянката на крилата Си.” Не си и помисляй, че е възможно да разочароваш и изтощиш Бог с твоите провали, това няма как да се случи. Неговата любов не може да бъде изчерпана и ти не можеш да накараш Бог да спре да те обича. Никога! Бог те обича и никой, и нищо не може да Го спре да прави това! Неговата любов не е само нещо, което Той прави за теб. Любовта Му е самата Негова същност изцяло и само за теб.

Може да си приел Господ в сърцето си и да Го обичаш искрено, но моят въпрос към теб днес е: „Доколко вярваш, че Бог те обича, че обича точно теб?“ Възможно е да мислиш, че не си достоен за Неговата любов, че си се провалил и едва ли не Той вече не се интересува повече от теб. Библията казва в Еремия 31:3: „Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост“. Бог те обича! Това е Неговият непроменим избор към теб и това е основата за всичко останало в живота ти на тази земя. Бог те обича. Бог обича теб!

Без значение какви други неща учиш или колко упорито изследваш всичко за Бога, ако не можеш да приемеш факта, че Бог те обича, че обича точно теб, няма да успееш да стигнеш далече. Божията любов лично към теб е основата на твоята вяра, на твоята свобода и на твоята способност да обичаш другите.

Ще приемеш ли безусловната и всеприемаща любов на Бог към теб днес?

Молитва

Боже, помогни ми да Те видя като мой Татко, Който ме обича лично и безусловно. Разкрий ми Твоята нескончаема, превъзходна и всепрощаваща любов. Направи ме силен и уверен в Твоята непроменима любов към мен. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Евангелие на Йоан 3:16

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

1 Йоан 4:16

„И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.“

Римляни 5:8

„Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“

Второзаконие 7:8,9

„Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, за това Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар Фараона. И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог. Който пази до хиляда поколения завета и милостта към ония, които Го любят и пазят заповедите Му.“

Римляни 8:35-39

„Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож? (защото, както е писано: “Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за клане”). Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

1 Йоан 4:7,8

„Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner