Skip to content Skip to footer

Ден 14 – Съвършения поклонник | 21 Приближаване 2022

Съвършения поклонник

„Дойдете да се поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа нашия Създател.“
Псалм 95:6

Има една история в Новия Завет, която ме докосва винаги, когато минавам през нея. Тя е една от онези истории, които разкриват наистина същността на поклонението в Библията.

„И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе във фарисеевата къща и седна на трапезата. 37 И, ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата във фарисеевата къща, донесе алабастрен съд с миро. 38 И като застана отзад при нозете Му и плачеше, почна да облива нозете Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете Му, и мажеше ги с мирото. 39 А като видя това фарисеят, който Го бе поканил, думаше в себе си, казвайки: Тоя ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, че е грешница. 40 А Исус в отговор му рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той рече: Учителю, кажи. 41 Някой си заемодавец имаше двама длъжника; единият дължеше петстотин динари, а другият петдесет. 42 И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? 43 В отговор Симон рече: Мисля, че оня, комуто е простил повечето. А той му рече: Право си отсъдил. 44 И като се обърна към жената, рече на Симона: Видиш ли тая жена? Влязох в къщата ти, и ти вода за нозете Ми не даде; а тя със сълзи обля нозете Ми, и с косата си ги изтри. 45 Ти целувка ми не даде; а тя, откак съм влязъл не е престанала да целува нозете Ми. 46 Ти с масло не помаза главата Ми; а тя с миро помаза нозете Ми. 47 Затова ти казвам: Прощават й се многото грехове; (защото тя обикна много); а комуто малко се прощава той малко обича. 48 И рече й: Прощават ти се греховете. 49 И тия, които седяха с Него на трапезата, почнаха да казват помежду си: Кой е тоя, Който и греховете прощава? 50 И рече на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир.“ Евангелието на Лука 7:36-50

Без въобще да й пука кой и как ще реагира на нейното нахлуване, тази жена се втурна в стаята, право в нозете на Исус. Можем само да предполагаме защо тя направи това. Може би Исус бе извършил нещо чудно за нея или просто тя Го бе чула да говори и това бе преобърнало нейния свят. Каквато и да е била причината, начинът, по който Го доближи, разкри най-сладкия аромат, ухаещ директно от сърцето й, изпълнено с благодарност и любов. Тази жена, виждайки мръсните крака на Исус, припадна в тях и започна да плаче. Никой не бе почел Исус в този дом, измивайки краката Му според еврейския обичай. Нейните топли от обич сълзи докосваха нозете Му. Течаха като река и тогава тя учуди още повече всички. Освободи косите си и започна да изтрива краката на Исус в тях. В древните дни косата на жените е била тяхната слава (1 Коринтяни 11:15), а тя правейки това, слугуваше с нея на своя Господар.

Не, тя не се спря дотук. След като изтри нозете Му, започна да ги целува силно с устните си. Жена и то на публично място да изразява любовта си към мъж, и то по този начин, бе немислимо за онова време. И тогава направи онова, за което всички щяха да я споменават. Отвори алабастрения съд със скъп парфюм и го изля целия върху разкалените от сълзите и косите й крака на Исус.

Каква случка, каква гледка, какво смело смирение, каква безстрашна и страстна любов, какво невероятно скъпо и истинско поклонение!

Ако само можехме да припаднем така пред Исус, да излеем сърцата си в благодарност, да освободим смело емоциите си, да разкрием „лудо“ любовта си, да положим славата си в нозете Му, за да Му послужим, как Той би се сдържал да не ни посети? Как Той би се спрял, за да не прегърне Невястата Си?

За съжаление обаче в много църкви вярващите се държат точно като фарисеите, които наблюдаваха отстрани тази съкрушена от любов жена. Те съдят и мърморят, когато някой в събранието започне да има „нейното неуместно поведение“ на истински поклонник.

В тази история е единственото място в Библията, където Исус казва, че някой е демонстрирал публично любов към Него. Не е ли тъжно това?! Само веднъж в Евангелията Исус да заяви, че се е почувствал обичан, и точно тогава личността, която Го е направила да се почувства така, е била критикувана и усмивана за това.

Какво би се случило обаче, ако всички ние започнем да Го обичаме толкова всеотдайно и смело като тази жена? Какво ли ухание ще се разнесе в света около нас? Аз се моля този вид поклонение да стане нещо нормално, а не извънредно в живота ни. Нещо, което дишаме и издишваме всеки ден!

Молитва

Господи, опази ме от отношението и духа на фарисеите. Моля Те, искам да бъда като тази жена, която изми и целуваше нозете Ти. Помогни ми да бъда свободен в моето хваление и поклонение към Теб. Нека никой и нищо да не може да ме спре да изразявам любовта си към Теб смело. В Името на Исус, Амин!

Приложение

 • Избери днес да се поклониш на Бог по начин отвъд това, което си правил досега. Последвай примера на жената с алабастрения съд и бъди смел и свободен в изразната форма на своето поклонение.

Стихове за прочит

 • Псалм 73:23–26

„Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка. 24 Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш в слава. 25 Кого имам на небето освен Тебе? И на земята не желая другиго освен Тебе. 26 Чезне плътта ми и сърцето ми; Но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.“

 

 • Евангелие на Йоан 12:1–7

  „А шест дни преди пасхата Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите. 2 Там му направиха вечеря, и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тия, които седяха с Него на трапезата. 3 Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса, и с косата си отри нозете Му; и къщата се изпълни с благоухание от мирото.4 Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, рече: 5 Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите? 6 А това, рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец, и като държеше касата {Гръцки: Торбичката или, кутийката.} вземаше от това, което пускаха в нея. 7 Тогава Исус рече: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.“

 

 • 1 Коринтяни 11:15

  „но, ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата й е дадена за покривало?“

Стих за запаметяване

 •  Псалм 95:6

  „Дойдете да се поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа нашия Създател.”

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner