Skip to content Skip to footer

Ден 15 – Исус е един от нас | 21 Приближаване 2021

Исус е един от нас

„Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете.18 Понеже в това дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.“
Евреи 2:17–18

Питал ли си се някога дали Бог на небесата въобще Му пука за теб и твоя живот на земята? Истината е, че Бог стана човека Исус, за да знаеш и никога да не допускаш капка съмнение в това, че на Него Му пука за теб и живота, който живееш тук и сега. За 33 години Исус ходи на земята и премина през всички трудности, предизвикателства, изкушения, радости или мъка, които ти би имал и преживял днес. Той напълно разбира как се чувстваш във всеки един момент от своя живот. Древната църква в Кападокия е вярвала, че тайната на Божието триединство е в силата на взаимоотношенията между трите Лица на Бог. В Ев. на Йоан Исус се моли: „както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.“ Той стана Един от нас, за да станем ние едно с Бог! Бог те иска близо до Себе Си. Той е твоят най-добър приятел.

Защо Той направи това? Защо Бог дойде сред нас и стана Един от нас? Със сигурност не Го направи заради Себе Си, защото нямаше нужда от това. Той направи това заради теб и мен. Той искаше да разкрие Своята чиста любов към нас. Исус искаше обикновените и отрудени от своето ежедневие хора да знаят, че Той е Един, Който разбира живота им, Един, на Който Му пука за тях. Погледни обкръжението Му. Кои бяха Неговите приятели? Всички бяха хора като теб и мен. Едни бяха рибари, данъчни, други професионалисти в своята сфера, но чрез всеки един от тях Бог разкри Своята превъзходно трансформираща любов сред погиващия свят. Исус иска да знаеш, че именно хора като теб и мен са тези, които могат да променят света, в който живеем.

Исус много преди теб мина оттам, където ти пристъпваш сега. Той напълно разбира радостта или болката, които идват от взаимоотношенията. Той преживя приемане, но също така и пълното отхвърляне. Той знае какво е разкъсваща емоционална рана или физическа болка много повече от нас самите. Именно поради това Той иска да те среща точно там, на мястото на твоята болка или радост, на твоя успех или провал, в приемането или отхвърлянето, което преживяваш. Той е Един от нас. Той те разбира и е загрижен за теб.

Осмели се да дойдеш пред Него днес, с раните, трудностите или твоите страхове? Довери Му се. Той знае как да състрадава и бъде съпричастен с теб. Отиди при Него като при най-близък приятел. Той те очаква!

Молитва

Исус, идвам при Теб, защото знам че ме обичаш и разбираш. Благодаря Ти, че чуваш молитвите ми, когато викам в болката си или когато съм благодарен в радостта си. Знам, че Ти Си Единственият, Който няма да ме разочарова и изостави. Благодаря Ти от цялото си сърце. Амин!

Стихове за прочит

Евангелие на Йоан 1:1,14

„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“

Евангелие на Йоан 13:4,5,12-15

„стана от вечерята, сложи мантията Си {Гръцки: Дрехите Си.}, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. А като уми нозете им и си взе мантията седна пак и рече им: Знаете ли какво ви сторих? Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас.”

Данаил 7:13,14

„Гледах в нощните видения и, ето, един като Човешки Син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и го доведоха пред Него. И на Него бе дадено владичество, слава и царство, за да Му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно – то няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.“

1 Тимотей 2:5

„Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус.“

Евангелие на Йоан 11:33-36

„Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. И рече: Где го положихте? Казват Му: Господи, дойди и виж. Исус се просълзи. Затова юдеите думаха: Виж колко го е обичал!“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Евангелие на Йоан 15:15

„Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner