Skip to content Skip to footer

Ден 19 – Святият Дух е личност | 21 Приближаване 2021

Святият Дух е личност

„А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.“
Евангелие на Йоан 16:13

Кое различава дадено нещо от личността? Някой би казал: „Личността има живот в себе си“, но и в дървото тече живот, и въпреки това то не е личност. Кое определя, кое прави личността? Отговорът е семпъл. В личността има личност! Всяка една индивидуална личност притежава в себе си и разкрива уникални за самата нея личностни характеристики. Личността също така има душа. Душа, която е създадена с интелигентен ум, самостоятелна воля и букет от емоции. Осъзнавайки това, можем с още по-голяма яснота да разберем Библейската истина относно Святия Дух, че Той е Личност. Святият Дух е Личност, Която притежава ум, воля и емоции, които иска да сподели с теб.

Начинът, по който Го възприемаш, определя начина, по който ще Го приемеш в живота си. Святият Дух не е мистична безлична сила. Той разсъждава, чувства и копнее – Той е Личност! Изключително важно за теб е да гледаш на Святия Дух като Личност, за да развиеш лични взаимооотношения с Него. Колкото по-близък си с Него, толкова по-добре за теб. Той копнее за тази близост между теб и Него от деня, в който те е създал. Откликни и започни да се приближаваш до Святия Дух, както никога преди.

Имайки такива взаимоотношения с теб, Той е способен да ти разкрива волята на Бог за твоя живот. Той е Онзи, Който ще те води в истината, Той е Този, Който ще те вдъхновява, Той е Този, Който ще ти даде всичко, от което би се нуждаел, за да служиш на хората около теб.

Искаш ли да имаш истински близки взаимоотношения със Святия Дух?
Попитай Го кои области на живота ти се нуждаят от Неговото докосване?
Реши днес да отвориш нова страница във взаимоотношенията си със Святия Дух. Отвори живота си за Него. Покани Го и Го настани както никой друг. Позволи Му „да влезе във всички стаи“. Позволи Му да ходи с теб в твоето ежедневие. Помоли Го да ти дава насоки и онази мъдрост, която само Той притежава, и с която можеш да съградиш живота си по Божията воля.

Молитва

Скъпи Святи Дух, моля Те, влез в живота ми по нов начин. Отвори очите на сърцето ми, за да Те виждам като моя най-добър приятел. Бъди с мен всеки ден и ми помогни да виждам Твоето присъствие. Научи ме да общувам с Теб като с Личност и да следвам Твоите съвети в моя живот. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Псалм 139:7,8

“Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там; ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.”

1 Коринтяни 2:10,11

“Но на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът изследва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има в Бога, освен Духът на Бога.”

Ефесяни 4:30

„И не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.“

Евангелие на Йоан 14:16,17,26; 15:26

„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.“

Евангелие на Йоан 16:7-12

„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Евангелие на Йоан 4:24

„Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner