Skip to content Skip to footer

Ден 9 – Бог е добър | 21 Приближаване 2021

Бог е добър

„Ти си благ и правиш добро“
Псалм 119:68a

Често хората изпитват истинско затруднение, когато разсъждават относно характера на Бог и какъв е Той всъщност. Бивайки свидетели на несправедливост или виждайки злото да царува, за тях е трудно да повярват, че Бог е добър. В Изход 34:6 се казва, че Бог е „жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост“. Бог е изключително добър. Естеството на Неговата природа е изтъкано от добрината Му.

Бяхме създадени, защото Бог е добър. Когато съгрешихме, Той не ни унищожи поради Своята добрина. Бог отговаря на молитвите ни, прощава ни и ни спасява, защото е добър. Той просто е добър!

Добрината на Бога не може да се измери, защото няма граници. Не е имало и не ще има момент, в който Бог да не е добър, милостив, жалостив или търпелив. Никога не ще Го откриеш в лошо настроение. Разбери това – Бог не просто притежава добрина, Той е самата добрина. Едно от определенията, свързани с Божията добрина в Библията, е „завършеност, цялостност“. Бог видя, че всичко, което създаде, беше добро – цялостно, съвършено завършено. Бог е добър към нас, защото доброто дело, което вече е започнал в нас, Той е обещал, че ще го довърши докрай. Бог никога не ще се откаже да работи за твоето добро.

Изключително важно е да осъзнаеш, че Бог е добър към теб, защото именно това ще повлияе на начина, по който се молиш. В Ев. на Матей 7:11 се казва: „И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!“

Убеждението, че Той е добър Баща, който обича да радва своите деца с блага, е нещо, което ни мотивира да Го търсим и да искаме от Него в молитвите си. В посланието на Яков 1:17а се казва: „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините.“

Ще избереш ли да вярваш днес на това, че Бог е добър към теб? Ще избереш ли да вярваш днес, че Той иска да те благослови със Своите блага и добри дарове?
Аз вече избрах.

Молитва

Боже, избирам да гледам на Теб като единствения източник на моето добруване. Отхвърлям всяка лъжа на врага в моя ум срещу това и изповядвам, че всяко добро идва от Теб, защото Ти си добър. Приемам Твоята добрина в моя живот. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Евангелие на Лука 18:19

„И някой си началник Го попита, казвайки: Благи (добър) Учителю, какво да сторя за да наследя вечен живот? А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ (добър)? Никой не е благ (добър), освен един Бог.”

Псалм 100:5

„Защото Господ е благ (добър); милостта Му трае до века.“

Римляни 2:4

„Или презираш Неговата богата благост (добрина), търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост (добрина) е назначена да те води към покаяние?“

Псалм 34:8

„Вкусете и вижте, че Господ е благ (добър); Блажен оня човек, който уповава на Него.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Римляни 8:28

„Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner