Skip to content Skip to footer

Ден 2 – Много приказки на пазара | 21 Дни Приближаване 2022

“Много приказки на пазара”

 

“И, казва Господ: Ако слушате прилежно заповедите Ми, които днес ви заповядвам, да любите Господа вашия Бог и да Му слугувате с цялото си сърце и с цялата си душа,14 тогава ще давам на земята ви дъжда на времето му – и ранния и късния, за да събираш житото си, виното си и дървеното си масло.15 И ще давам трева на полетата ти за добитъка ти; и ще ядеш и ще се наситиш.”
Второзаконие 11:13-15

Баща ми често казваше, когато някой много се разприказва: „Много приказки на пазара“. Той правеше това, за да вметне, че думите не са толкова важни, колкото действията. И наистина „думите не струват“ в много от случаите в нашето ежедневие, особено когато става дума за любовта. Любовта може истински да бъде оценена дотолкова, доколкото е и истински демонстрирана. Неизразената и явно демонстрирана любов не е автентична любов.

Бог не се провикна от небето: „Обичам ви. Не се съмнявайте в това“. Той демонстрира своята любов към нас, умирайки на кръста. Когато Бог заявява, че ни обича, след това Той доказва това винаги със своите действия.

По същия начин истинското поклонение започва с правилната мотивация в сърцата ни, но никога не привършва там. Нашата обич към Бог трябва да бъде демонстрирана и изразена, за да се превърне в поклонение. Доказано е, че 55% от нашата комуникация е невербална невербална – чрез езика на тялото. Това само потвърждава важността на това как в нашето поклонение езикът на нашето тяло „говори“ и как нашите изразни форми играят огромна роля в него.

Как ти изразяваш своето преклонение, как демонстрираш явно поклонението си пред Бог?

Любовта ни не само трябва да бъде демонстрирана в нашето поклонение смело и автентично, но също така и по начина, по който Бог я разбира.

В своята книга „Петте езика на любовта“ Гари Чапман говори за пет езика на любовта, чрез които ние приемаме и изразяваме любовта помежду ни. Тези „любовни езици“ са: утвърждаващите думи към партньора ни, качественото време с него, получаването и даването на подаръци помежду ни, действия на служение (това, което на дело правим един към друг) и физическото докосване. Колкото и да се стараеш и опитваш да комуникираш обичта си към своя партньор на език на любовта, който ти „говориш“, по вероятно е той да го „чува“ като китайски, ако това не е неговият любовен език. Искам да кажа, че, за да бъдеш разбран, трябва да се научиш да говориш „любовния език“, на който говори твоя съпруг или съпруга. Възможно ли е ние също да мислим за начина, по който разкриваме и демонстрираме любовта си към Бог, като най-правилен, а Той да не смята, че това е така и въобще „да не разбира езика, на който Му говорим“! Дали просто повтаряйки думите на една песен от нас в неделя са достатъчни Той да се почувства обичан от нас. Не мисля, че Той се чувства обичан от нас просто защото ние Му пеем песен, в която се казва, че Го обичаме. Никой от нас не би се почувствал обичан само ако някой му купи картичка, напише името си на нея и му я сложи в ръката. Това не е достатъчно. Жена ми се нуждае от нещо повече от картичка с името ми, за да се почувства обичана от мен. Така е и с Бог!

За наше щастие, Бог говори всички пет „езика на любовта“. Утвърждаващи думи? Това е нашата прослава и хваление към Него. Качествено време? Това е времето ни насаме в молитва с Него, накисването в Словото Му и личното ни поклонение. Приемането на подаръци? Това са нашите десятъци и дарения към Него. Служението? Това говори само за себе си, което ние и искаме да вършим за Него. И накрая, физическо докосване? Имаме Бог, който би искал да бъде докосван от нас и да бъде близо до Своите хора. Той копнее ние да Го преживяваме сега, докато сме в тези наши физически тела, а не един ден, някога в небесното бъдеще.

Бог иска да изяви и демонстрира Своята обич към теб по един естествен начин. Той би искал ти да откликваш към Него със същото, като демонстрираш и изявяваш своята любов смело, чрез всички езици на любовта в теб. Цялото ни същество е било оформено по такъв начин, че да бъде инструмент за прослава и хвала към Бога. Когато използваме нашия уникален език на любовта, както и езика на нашето тяло в нашето хваление и поклонение, невидимото става видимо и реално, а любовта ни към Бог – явна!

Не е ли невероятно! Имаме Бог, който като нас приема обич подобно на нас самите. Отдели малко време днес и помисли за всички начини, по които ти си преживявал Неговата любов към теб. Не спирай само с това, а откликни и започни да изразяваш и разкриваш смело своята обич към Него. Сигурен съм, че ще откриеш как твоят Небесен Баща те очаква, за да сподели с теб тези специални моменти в твоето лично поклонение към Него.

Молитва

Татко, бих искал да ти се покланям с всички „езици на любовта“. Бих искал да изразявам обичта си към Теб по всеки възможен начин. Чрез моето покорство, щедрост, молитва, с издигането на ръцете ми към Теб или коленичейки в Твоето присъствие. Боже, Ти си демонстрирал Своята любов към мен по толкова много начини, научи ме и аз да мога да правя това към Теб. В Името на Исус, Амин!

Приложение

  • Прочети стиховете за прочит по-долу и виж различните примери в тях на това как може да изразяваме и демонстрираме любовта си към Бог.
  • Фокусирай се в твоето лично време с Бог да практикуваш различни изразни форми в своето поклонение към Него.

Стихове за прочит

  • Притчи 3:9 

„Почитай Господа от имота си И от първаците на всичкия доход.“

  • Псалм 95:1-7

„Дойдете, да запеем на Господа, Да възкликнем към спасителната ни Канара.2 Да застанем пред Него със славословие. С псалми да възкликнем на Него,3 Защото Господ е велик Бог, И велик Цар над всички богове.4 В Неговата ръка са земните дълбочини; И височините на планините са Негови.5 Негово е морето, дори Той го е направил; И ръцете Му създадоха сушата.6 Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател;7 Защото Той е наш Бог, И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му“

  • Псалм 119:10-12

„От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.11 В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.12 Благословен си, Господи; Научи ме на
повеленията Си.“

  • Филипяни 4:6,7

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“

Стих за запаметяване

  • Второзаконие 11:1  

“Люби, прочее, Господа твоя Бог и пази винаги заръчванията Му, повеленията Му,
съдбите Му и заповедите Му.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner