Skip to content Skip to footer

Ден 10 – Бъдете вежливи | 21 Принадлежност

Бъдете вежливи

„Напомни на вярващите… да не говорят зло за никого, да живеят в мир, да бъдат нежни и любезни(вежливи) към всички хора“

Тит 3:2

Любовта е нежна. Любовта е любезна. Любезността (вежливостта) уважава различията, взема под внимание чувствата на околните и проявява търпение към хората. Любезността (вежливостта) е една от най-цените съставки на любовта.

Както на работното място, така и във всяка църква има поне един „специално назначен от Бога“ човек, който да ти „ходи по нервите“. А, вече ти идват няколко на ум! Нека не се самозаблуждаваме, всички ние сме „този човек“. Всички сме в тази категория, всички сме в кюпа. Защо? Защото като хора, всички ние сме различни един от друг!

Само се замисли колко много хора имат специални емоционални нужди, голяма вътрешна несигурност, тежки характери, лоши маниери или слаби социални умения. Хора, за които ти трябва допълнителна „небесна благодат“. Най-изненадващото обаче е, че Бог поставя тези хора сред нас не само за тяхно, но най-вече за наше добро.

Точно така! Точно те ни предоставят невероятната възможност за духовно израстване. Точно те подлагат на изпит избора ни да ги приемем, да се отнасяме достойно с тях, да ги обичаме като наши братя и сестри, или не?

Истина е, че всеки един от нас има дразнещи черти в своя характер. Член на семейството може да е малко странен, но си остава и винаги ще бъде част от семейството. Приемането в едно семейство не се основава на това колко си умен или красив, колко си способен или успешен. Основава се на факта, че принадлежиш към това семейство. Ние обичаме, защитаваме и закриляме семейството си, независимо от това, че е съставено от несъвършени родители, братя и сестри. Ето защо и Библията ни учи как да се отнасяме един към друг в Божието семейство: „Бъдете мили (любезни) един към друг като към близки роднини, с братска (семейна) обич; изпреварвайте се да си отдавате почит“ (Римляни 12:10).

Взаимността помежду ни се гради в умението ни да се свързваме с нашите братя и сестри. Един от основните ключове в този процес е да бъдем любезни и вежливи един към друг. Когато искрено се стараем да разберем през какво са преминали хората, какво им се е случило в живота, каква е историята им, това ще ни помогне да не избързваме със своята преценка и да не формираме прибързано погрешна представа за тях.

Запитай се: Колко добре познавам моите братя и сестри? Колко силно съм свързан с тях? Отговорите на тези въпроси ще променят както теб самия, така и това, което може да бъдеш за своето голямо духовно Семейство.

Молитва

Боже, моля те да ми помогнеш да бъда тактичен и способен да се свързвам с хората около мен. Научи ме да подхождам в Семейството ни вежливо, да почитам и разбирам моите братя и сестри. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

Ефесяни 4:32 

„Бъдете нежни (вежливи) един с друг, чувствителни. Прощавайте си един друг, възможно най-бързо и напълно, така както Бог ви прости в Христос.“

Яков 2:12,13

„Говорете и действайте като човек, който знае, че ще бъде съден от Господаря, който ни е освободил. Защото, ако не се отнасяте любезно, тогава не очаквайте да получите любезно отношение.“

I Петрово 3:8

„Най-накрая, всички вие трябва да сте съгласни (да бъдете единомислени; живеещи в хармония), взаимно да се разбирате (да бъдете съпричастни), да се обичате един друг като семейство (да си показвате братска обич), да бъдете любезни и смирени един с друг.“

Стих за запаметяване

I Петрово 4:8 

„Преди всичко, най-важното е да се обичате усърдно, защото любовта е, която прави хората да си прощават многото грехове.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner