Skip to content Skip to footer

Ден 1 – Вярвай в Господ Исус Христос | 28 Дни Видение 2023

Вярвай в Господ Исус Христос

„Господа, що трябва да сторя, за да се спася?
А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса Христа, и ще се спасиш, ти и домът ти“. ДА 16:30–31

Исус иска да бъде повече от една историческа фигура, която свързваме с факти от Неговия живот, за които просто четем. Той би искал да е реален за нас. Един, който е достъпен. Един, който живее с и в нас.

Е, как човек получава спасението?

В ДА 16 глава ни се разкрива историята за ап. Павел и Сила в затвора. В моето въображение ги виждам как пеят в затвора. На Бог толкова Му харесва ритъма, че самият Той започва да си потупва с крак, при което причинява земетресение. В следствие на това началникът на затвора извиква към Павел и Сила: „Господа, що трябва да сторя, за да се спася?“. Техният отговор беше ясен и простичък: „Повярвай в Господа, Исуса Христа“.

Това е. Няма специални изисквания от рода спри лошите неща и започни да вършиш добро, за да… Те просто му казаха: „Ако би искал да приемеш безплатния дар на спасението, всичко, което се изисква от теб да направиш, е… да повярваш в Господ Исус Христос“.

Истината е, че тези няколко думи са трансформиращи. Да повярваш означава да положиш вярата си в завършеното дело на Исус Христос на кръста. Той умря там, за да заплати за нашите грехове (всички действия и отношения, които не покриват Божия стандарт и изисквания за праведност), така щото да можем да бъдем опростени (получим прошка от Бог) и придобием отново Божия вечен и изобилен
живот.

В техния отговор се съдържаше титлата на Исус „Господ (Господар)“.

Защо това е важно?

Защото това разкрива, че има един друг Господар, Управител или Водач. Изричайки тази дума, всеки един от нас всъщност заявява: „Аз избирам да не определям, да не управлявам моя живот независимо; аз се предавам, предоставям това право на Господ Исус Христос“.

Ап. Павел пише в посланието си към Римляните 10:9: „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш“.

Това е и което началника на затвора разбра.

Спасението означава и двете:
1) Да приемеш и
2) Да се предадеш.

Представи си, че отиваш пред Бог, за да получиш голям подарък. Заставаш пред Него и повдигаш разтворените си ръце към Него, за да го получиш. Ако някой те гледа отпред, с ръце отворени и протегнати напред, изглеждаш като човек, който си готов да приемеш този невероятен подарък.

Поглеждайки те отзад обаче, би изглеждал като че си в позиция, в която твоите ръце изразяват нещо друго – отношение на предаване и копнеж да прегърнеш.

Спасението е точно това. Ти и аз, вярвайки в Исус, предавайки живота си на Неговото Господство и приемайки прошка, обич и надежда за бъдещето.

Молитва

„Небесни Татко, благодаря Ти, че ме обикна толкова много, че изпрати Исус да умре на кръста, за да бъда простен, за да имам приятелство с Теб и един ден, влизайки във вечността, да я прекарам завинаги с Теб. Днес аз предавам моя живот на Теб и Те каня да бъдеш мой Господар, Спасител и Приятел. Благодаря Ти за новия живот, новата надежда и новото бъдеще пред мен. В Името на Исус, Амин.“

Стихове за прочит

  • Римляни 6:23

„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.“

  • Ефесиани 2:8–9

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; 9 не чрез дела, за да се не похвали никой.“

  • Евангелие на Йоан 3:1–17

„Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. 2 Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. 3 Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре {Или: Изново.}, не може да види Божието царство. 4 Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? 5 Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. 6 Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 7 Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре. 8 Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа. 9 Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това? 10 Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това? 11 Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. 12 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? 13 И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето. 14 И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, 15 та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. 16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: 17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“

Стих за запаметяване

  • Римляни 10:17

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner