Skip to content Skip to footer

Ден 2 – Приятел на Бог | 28 Дни Видение 2023

Приятел на Бог

„Пребъдвайте в Мене и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене“. Евангелие на Йоан 15:4

Една история ми направи впечатление тези дни. Джордж Грей бил пастор в Лексингтон, Мисури, за близо 21 години до деня на своето пенсиониране. До последно той служил всеотдайно, посещавайки нуждаещите се в домовете им, на болничните им легла, в радостните и в тежките моменти от живота им.

Когато починал, погребението му не било посетено от хиляди. Присъстващите били попитани кой е най-отпечатващият се спомен, който ще запазят в себе си за пастор Джордж. Всички те до един назовали едно и също нещо. Те не споменали неговото невероятно проповядване, лидерство, харизма или управленчески умения.

Това, с което били повлияни, било начинът, по който той се молил. Той се молил като един, който говори с най-добрия си приятел. Когато се молел, нямало и капка на съмнение, че Бог го слуша. Той познавал Бог и Бог бил негов приятел.

Истории като тази силно повлияваха върху моето изграждане и формиране като млад вярващ. Това ми помогна да разгранича нищожното от безценното, да подредя приоритетите в моя живот. Избрах да не се моля само и единствено когато трябваше нещо да се случва или когато имах нужда.

Избрах да съм приятел с Бог. Да си говоря с Него и да слушам как Той ми говори. Приятел с Бог, който ме познава по име и чийто глас разпознавам. В служенето ми за Бога не исках да бъда просто един, който Той използва, но човек който е приятел с Него.

Като всяко приятелство, така и нашето с Бог ще расте дотолкова дълбоко и интимно, доколкото ние му се посветим. Учудващо е на колко много неща посвещаваме времето и енергията си; неща, които имат толкова незначитена стойност, а от друга страна нямаме никакво време или сме твърде заети за Бога.

Невероятната красота в това да отделяш специално време всеки ден, да споделяш на Бог себе си и слушаш Неговия глас е в това, че Той го иска много повече от теб. Колко често Го търсим най-вече, когато сме в проблеми или трябва да направим важен избор в живота си? Естествено, че Той желае да ни помогне, но много повече от това Той би искал да говори с нас така, както приятелите правят помежду си.

Всъщност за това Той изпрати Сина Си, за да можем да бъдем приятели с Него. В Евангелието на Йоан 15:15 пише: „Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си“.

Библията е една история за един Баща, който копнее и търси Своите деца, на Бог, търсещ нас. Той иска да се среща с теб всеки ден, по всяко време и на всяко място, където и да си. Определи времето. Вземи решение и се посвети на това. Стани приятел на Бог.

Молитва

Татко Небесен, ето ме. Искам да Те чувам. Искам да Те познавам. Искам да съм Ти приятел. Говори ми, нека да чувам гласът Ти и да разбирам сърцето Ти, което тупти за мен във всеки един ден от моя живот. В Името на Исус, Амин!

Сихове за прочит

  • Евангелие на Матей 7:7,8

„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, 8 защото
всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.“

  • Евангелие на Йоан 10:27

„Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.“

  • Римляни 5:10

„Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!“

Стих за запаметяване

  • Римляни 10:17

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner