Skip to content Skip to footer

Ден 21 – Дай живота си | 28 Видение 2023

Ден 21 – Дай живота си

„Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си.“ Евангелие на Йоан 15:12–13

Наблюдавайки последните 25 години, смело мога да кажа, че възприятието за социалната ангажираност на вярващите от християнските общности драстично се промени: от пълно отричане на секуларната, светска активност и ангажираност до силно фокусиране върху кариерното и личностно развитие.

Обичам да чета книги, тонове книги. Със сигурност сте забелязали все по-нарастващата тенденция по рафтовете в книжарниците. Заглавия от рода: „Как да станеш по-успешен“, „Как да откриеш истинското си Аз“, „Бъди себе си“, „Превърни се в своя супергерой“ и т.н. са навсякъде! Жанрът тип „Себереализация“ придобива все поголяма популярност. Всъщност с всяка изминала година този жанр расте в своите продажби по целия свят!

Търсенето на тези заглавия показва една дълбока нужда във всяко човешко същество. Всички ние имаме вътрешна потребност, силно желание да се превърнем, да бъдем нещо по-добро от това, което смятаме, че сме в момента.

Искаме да сме Някой!

Онова, което може да прочетем в повечето книги за себереализация, са техники, с които трябва да работим върху себе си. Има безчет теории, стратегии и приложения, които ни се предлагат, за да станем по-доброто „Себе си“. В общи линии, всички те стигат до заключението: погрижи се добре за себе си; инвестирай в себе си; развивай своя собствен потенциал и ще постигнеш върха на своя личен успех.

Христос дойде и ни разкри една друга парадигма!

Като последовател на Исус, не е нужно да поставяш целия фокус върху себе си, за да имаш най-добрия живот. Той ни учи да поставим очите си отвъд себе си също – към Бог и към хората около нас.

Дълбоката истина, разкрита в живота на Спасителя, е тази:

„само когато се отречем от себе си и започнем да служим, да се грижим и обичаме другите, само тогава можем да се превърнем в тези, които Той ни е създал да бъдем“!

В Евангелие на Матей, Исус казва това: „Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си заради Мене, ще го намери.“ Фокусирайки се единствено и само върху нашето личностно, социално и кариерно развитие, изключвайки идеята да служим на другите, ще доведе до размиване, объркване и пропускане на Божието намерение за нашия живот. Исус е Нашият пример и ние сме призовани да Го следваме!

Какво мотивира живота ти и какви са човешките ти амбиции?
Как смяташ да постигнеш целите си?
Има ли области, които не си предал на Христос и не следваш Неговия пример за себереализация?

Когато предаваме живота си всеки ден в Неговата ръка, когато живеем обичайки и служейки на хората около нас, тогава ще преоткрием благодатта на Бог, която е способна да ни направи да бъдем онези, които Той ни е създал да бъдем.

Тогава и само тогава ще се превърнем в онези хора, които винаги сме искали да бъдем!

Молитва

Татко, благодаря Ти, че изпрати Своя Син в този свят, за да ми покаже как да живея живота си за Твоето Царство. Разкрий ми кое е това, което трябва да предам в живота си, за да Те следвам. Помогни ми да бъда като Христос, Който даде живота Си в служба за хората. Избирам да умра за себето си, за да живея за Христа. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Евангелие на Йоан 13:1–17

„А преди празника на пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде), като знаеше Исус, че Отец, е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията Си {Гръцки: Дрехите Си.}, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. И тъй дохожда при Симона Петра. Той Му казва: Господи, Ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш. Петър Му каза: Ти няма да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори: Ако не те умия нямаш дял с Мене. Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва: Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички. Защото Той знаеше онзи, който щеше да Го предаде; затова и рече: Не всички сте чисти. А като уми нозете им и си взе мантията седна пак и рече им: Знаете ли какво ви сторих? Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв.“

  • Евангелие на Йоан 13:34–35

„Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“

  • 2 Коринтяни 5:14–21

„Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели; и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал. Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така Го не познаваме. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение; сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда} пред Бога.“

Стих за запаметяване

  • Притчи 16:3

„Възлагай делата си на Господа, и Той ще утвърди намерения ти.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner