Skip to content Skip to footer

Ден 22 – Партньори | 28 Видение 2023

Ден 22 – Партньори

„Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“ Евангелие на Матей 16:19

Все още помня моментите като малък, когато исках да правя руската салата или да обръщам палачинките с майка ми. Вие? Може би, когато майка ви е правила сладки? Ако сте родители, имали ли сте възможността децата ви да правят нещо с вас в кухнята, докато все още са били малки? Ако е било така, то знаете със сигурност каква „каша“ е. Всичко става бавно и очите ви са на четири, да не би в салатата да попадне и някой друг пръст. Със сигурност без децата, тези „невероятни помощници“ всичко би станало по-лесно и по-бързо, но само като се загледаш в задоволството и очичките им от това, което правят си казваш: „Струва си“!

Задавал ли си си въпроса: Защо сме Му на Бог, за да изгражда Божието царство на земята? Ако действително е Всемогъщ, Всезнаещ, не може ли да си свърши работата сам, без нас? Със сигурност би Му било по-лесно, по-бързо и без много „каша“!

Причината Бог да се нуждае от нашата помощ е, защото Той реши да се нуждае от нея в изграждането на Божието царство на земята!

В Деяния на апостолите 17:25 се казва: „нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко“. Да, Той няма нужда от каквото и да било, но въпреки, че е Себедостатъчен във всичко, Той избра да има нужда от помощта ти!

Бог ни избра да бъдем Негови партньори на земята!

Можем да видим това в книгата Битие 2 глава. Там Бог даде възможност на Адам да назове целия животински свят. Битие 2:19: „и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана“. Той партнира с Адам давайки му привилегията да избере имената на крокодила, зебрата и …кокошката!

В Евангелие на Марк 6 глава ни се казва, че: „ и не можеше да извърши там никакво велико дело…. и чудеше се за тяхното неверие“. Тези стихове ни говорят нещо!

Не се казва, че Исус не искаше да извърши велики чудеса. Казва се, че не можа да ги извърши, заради липсата на вяра в Него! Възможно ли е неограничения Бог да  съобразява Своята сила на земята с нашата вяра – с нашето партньорство с Него?!

Евангелие на Марк 16:18 казва: „на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват“.

Оздравяването е Божията част в партньорството, но то няма да се случи, докато ние не свършим нашата част да положим своите ръце. Бог реши да използва нашите молитви, за да изцелява и изгражда Божието Царство на земята. Исус каза: „и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата“.

Неговото Царство се разраства чрез молитвите ни и делото на нашите ръце!

Бог има велик план за възстановяването на човешката раса, за изграждането на Неговото Царство на земята, но за да се случи това, се изисква ние да партнираме с Него.

Къде си ти в това? Каква роля играеш, за да се случи?
Решил ли си да бъдеш партньор с Бог?

Молитва

Господи, благодаря ти за привилегията да бъда партньор с Теб. Помогни ми да видя моята част в изграждането на Божието царство на земята. Всичко което съм и мога предавам в Твоята ръка, за делото на благовестието. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Езекил 22:30

„И като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих.“

  • Евангелие на Марк 16:20

„А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.“

  • Евангелие на Лука 9:1–2

„И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести. И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.“

  • 2 Коринтяни 6:1

„И ние, като съдействуваме с Бога, тоже ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.“

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Матей 16:19

„Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner