Skip to content Skip to footer

Ден 25 – Стрелите на Неговото царство | 28 Видение 2023

Ден 25 – Стрелите на Неговото царство

„Ето, наследство от Господа са чадата. И награда от него е плодът на утробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са чадата на младостта. Блазе на оня човек, който е напълнил тула си с тях! Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си в градската порта.“ Псалми 127:3–5

“Знаете ли, че сте деца на Бог? Децата имат пълен достъп до своя Баща. Това не е изискване, за което се борят, за да го имат, това е тяхното рождено право“.

Тъкмо с тези последни думи привършвах своята проповед, когато малката (тогава на 3 години) Преси излезе на сцената и обгърна левия ми крак с ръцете си. Държеше се за крачола ми и гледаше право в аудиторията. Чувстваше се толкова добре, удобно и уютно, въпреки стоте чифта очи, които наблюдаваха всяка нейна гримаса и поведение.

Няма да забравя как след събранията ни се прибираше вкъщи, подреждаше всичките си плюшени играчки и започваше да им проповядва, полагаше ръце за изцеление и ги кръщаваше. Пълна програма! Не се изненадах, когато един ден я вземах от детската градина, детската учителка ми сподели за чудото, което й се е случило по-рано през деня. По време на работа имала особено големи болки. Преси разбрала за това и й казала, че ще се помоли за нея.

След което й положила ръце и заповядала на болката да напусне. Тази жена сподели, че на момента се почувствала много добре. Малката Преси се усмихваше доволно.

Защо споделям всичко това? Децата не са просто бъдещето на Божието Царство. Те са самото Царство (Евангелие на Матей 19:14). Нуждаем се да видим децата ни по начина, по който Бог ги вижда. Исая 11:5 казва: „И малко дете ще ги води“. Толкова естествено е за децата да следват и служат на Бог под помазанието.

Можеш ли да видиш децата ти да достигат хора за Исус, да полагат ръце на болни, за да бъдат изцелявани, да очакват чудеса в отговор на молитвите си, да се грижат за бездомни и хранят странници?! Ето това е Царството!

Децата се молят с повече вяра, пророкуват с повече смелост, обичат по-чистосърдечно. Всяко едно дете е стрела на Бога, поставена в ръцете ти. Ти трябва да поставиш перата й, да я изостриш, насочиш и освободиш в тъмнината на този свят, за да занесе славата на Бог там. Никой друг не може да изостри твоите стрели.

Не е нужно да си завършил семинария, за да четеш Библията на своите деца, да се молиш с тях, да ги благославяш всяка вечер преди да заспят. Онова за което трябва да копнееш е да ги видиш по начина, по който Бог ги вижда, да бъдеш с тях и да искаш Бог да ти помогне, за да ги водиш с твоя пример в Неговите пътища.

Докато четеш горните редове, можеш да си кажеш: „Но аз още нямам деца“ или „Аз дори не съм семеен“. Апостол Павел пише в посланието си към Галатяните 4:19: “Дечица мои, за които съм пак в родилни болки докле се изобрази Христос във вас“ и на друго място в 1 Коринтяни 4:15:

„Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието“.

Дали си несемеен или нямаш все още свои биологични деца, ти можеш да си родител и баща в Божието Царство!

Реши днес да търсиш Господ за мъдрост и водителство, за да оформяш, насочваш и изпращаш своите духовни или естествени деца като стрелите на Божието Царство в стана на врага.

Молитва

Отче, помогни ми да виждам собствените си деца през Твоите очи. Как Ти ги виждаш? Разкрий ми какво би искал от мен, за да изградя Твоето Царство в тях! Дай ми мъдрост да бъда практичен в това да ги възрастявам в пътищата на Господа! Моля Те за това: нека моите деца бъдат колони в Твоя Дом и никога да не напуснат Твоето присъствие. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • Второзаконие 11:19

„Да учите на тях чадата си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.“

  • Псалми 128:3

„Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,“

  • Псалми 144:12

„Когато нашите синове в младостта си бъдат като пораснали младоки, и нашите дъщери като краеъгълни камъни издялани за украшение на дворци;“

  • Притчи 22:6

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее.“

  • Исая 59:21

„А от Моя страна, ето Моят завет с тях, казва Господ: Духът Ми, който е на тебе, И словата Ми, които турих в устата ти, Не ще липсват от устата ти, Нито от устата на потомството ти, Нито от устата на тяхното потомство {Еврейски: Потомството на потомството им.}. От сега и до века, казва Господ.“

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Лука 17:21

“Защото, ето Божието Царство е сред вас.”

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner