Skip to content Skip to footer

Ден 27 – Дайте им вие да ядат | 28 Видение 2023

Ден 27 – Дайте им вие да ядат

„И като почна денят да преваля, дванадесетте се приближиха и Му рекоха: Разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да си намерят храна, защото тука сме в уединено място. Но Той им каза: Дайте им вие да ядат.“ Евангелие на Лука 9:12–13

Обичам тази история, написана от Лука. Вечерта наближава, става късно, а множествата са още там, около Исус. Завладени от копнежа да са около Исус, времето минава неусетно за тях и в края на деня те нямат къде да пренощуват, нито възможност да намерят храна. Учениците, грижейки се за най-малките подробности около Исус, са обезпокоени. Искат хората да са приютени, нахранени и всичко да е наред с тях.

Убедени са, че Исус има отговора за всяка една възникнала ситуация или нужда.

Имайки предвид авторитета Му, те се обръщат към Него, за да отпрати хората навреме – да се разотидат и погрижат за себе си, докато все още не е станало твърде късно.

Но…Исус не прави това. Той поглежда към Своите ученици и им казва това, което прави и днес: „Дайте им вие да ядат“!

Без съмнение светът, в който живеем, отчаяно се нуждае от Спасител. Има глад, болка, омраза и всякакъв вид зло. Наранени хора, които нараняват. Може да ги видиш по телевизията, да ги срещнеш по летищата, на пазара или в квартала, в който живееш.

Самите ние, в определени моменти от живота, преживяваме тази болка и отчаяние.

Именно тогава, вярата в нашия Спасител ни прави да извикаме към Него и да очакваме Той да се намеси. Ухото на Бога не е притъпяло и ръката на Исус не се е скъсила (Исая 59:1), но Той отговаря и до ден днешен, отново и отново така: „Дайте им вие да ядат“!

Бог е избрал нас, Неговите деца да бъдем ръцете и нозете Му на земята. Избрал е чрез нас да достигне и снабди нуждата на света от Него. Той не само ни избра, но и ни екипира за това. Всеки един от нас е бил създаден със специфичните за него качества, умения, дарби и персоналност, за да може да снабди нечия нужда.

Единственото, което трябва да решим е, дали ще се покорим на Неговия повик към нас!

В създалата се ситуация, разказана от Лука, Исус събра своите ученици и поиска от тях да Му дадат това с което разполагаха. В торбичката на едно малко момченце имаше пет хляба и две риби. Той ги взе, благослови и нахрани множествата с тях.

Какво имаш ти? Какви са уменията, способностите и дарбите, които може да изкараш от торбичката и да ги дадеш на Исус? Дай Му ги и Му позволи да нахрани с тях нуждаещите се около теб. Може да усещаш повика в теб да заговориш някого, да помогнеш на друг. Каквото и да се надига в теб, не бъди един, който наблюдава и чака Бог да се намеси, а един, който избира да бъде използван от Него.

Даром сме приели, време е даром да даваме (Мт. 10:5-8). Бог те призовава към някого.

Кой е той? Кой е човекът, който ще нахраниш днес?

Молитва

Господи, отвори очите ми за хората, които са около мен. Използвай ме, за да ги достигна и докосна. Давам Ти всичко, което имам. Вземи ме целия и ме дай на нуждаещия се свят. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • 1 Йоан 3:16–18

„От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята, Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.“

  • Евангелие на Матей 25:31–46; 28:19–20

„А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили. Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.“

  • Евангелие на Йоан 21:15–19

„А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми. Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш. А това рече като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: Върви след Мене.“

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Лука 17:21

“Защото, ето Божието Царство е сред вас.”

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner