Skip to content Skip to footer

Ден 28 – Изпратен | 28 Видение 2023

Ден 28 – Изпратен

„И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.“ Евангелие на Йоан 20:21

Като по-млад служител бях призован да пътувам и организирам различни по големина събрания в страната. На тях присъстваха много млади хора, които бяха жадни за движението на Бог в живота си. Всички те биваха докосвани от ръката на Бог в събранията и изключително насърчени да виждат човек на тяхната възраст да бъде използван от Бога по начина, по който те биха искали. Въпреки че бях само на 21 години, много хора от страната искаха да ме следват и пътуват с мен, където и да бях поканен да проповядвам. Не ще забравя разговорите с много от тези млади и ревностни за Бог хора, които разкриваха силното си желание да ме следват и бъдат мои ученици. Техните силни думи звучаха директно от сърцата им, но в себе си знаех, че ще бъдат изпитани за това, което обещаваха. Веднъж един от тези прекрасни хора ми каза: „Искам да оставя работата си и да те следвам навсякъде, да служа с теб където и да отидеш“. Думите ми го попариха: „ Това няма как да стане! Защото… не си готов.“ Знам, че това може да прозвучи изключително арогантно и надменно, но когато Бог ти дава разпознаване, ти знаеш, че знаеш, че знаеш, че е така! По-късно, макар в онзи момент да си тръгна разстроен от моите искрени думи, същия този човек ме срещна и призна, че съм бил прав. Защо споделям всичко това с вас?

Истина е, че всеки един човек е призован от Бог да извърши нещо, но това не е достатъчно. Защо?
Защото има огромна разлика между това да бъдеш призован и това да бъдеш изпратен!

В Евангелие на Йоан, Исус заявява:

„Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.“

Помислете малко. Кога Бог изпрати своя син?

Библията ни учи, че Исус не влезе в служение до своята 30 годишнина!

Той трябваше да премине през целия процес между призоваването и изпращането. Нашият Господ не бе единственият, който мина през този процес.

Аврам не бе изпратен, докато не навърши 100 години, а Мойсей – 80.

Йосиф прекара доста години в затвора преди да навърши 30 и стане „Спасителя на света“. Давид бе призован като малко момче, но не бе изпратен, за да стане цар на Израел докато не навърши 30 години.

Възможно е, подобно на тези велики мъже от Библията, Бог да те прекарва през такъв процес/период между това да се чувстваш призован и времето да бъдеш изпратен. Повечето хора, които откликват и са завладяни само от призива, се осланят на себе си или са движени от самоувереност и лична амбиция. Тези, които чакат времето на Бога да бъдат изпратени, разчитат на Него и само на Него за делото, за което за били призовани. Виждаш ли, всички ние сме призовани и всички ние със свободната си воля избираме как да откликнем на процеса на подготовка, за да бъдем изпратени!

Кое е онова, върху което трябва да обръщаш внимание в периода/процеса между призива и изпращането?

Трябва да работиш и развиеш посвещение в следните области:

 1. Взаимоотношения.
  Открий онези хора около теб, които ще ти помогнат да израстваш в познаването на Христос. Заобгради се с тях, защото те ще ти помогнат да ходиш в Неговите пътища.
 2. Приятелства.
  Приятелствата са по-дълбоки от взаимоотношенията. Приятелствата са до края на живота ни.
 3. Настойничество.
  Бъди верен настойник на своите финанси, време, енергия и ресурси.
 4. Общение.
  Посвети се на локалната църква, като служиш с естествените си заложби и практикуваш щедрост чрез десятъка и дарението си.
 5. Духовното лидерство.
  Покорявай се на лидерството на презвитерите и поставения от Бог духовен авторитет в локалната църква.

Към какво те е призовал Бог?

Каквото и да е, Той иска да те изпрати като постави Своето помазание и авторитет върху теб, но не и преди да си посветен да развиваш тези области по-горе.

Колко готов си да бъдеш изпратен?

Молитва

Скъпи, Святи Дух, благодаря Ти за даровете и призива, които Си поставил в моя живот. Господи, не искам просто да се чувствам призован и надарен, но да бъда помазан и изпратен от Теб. Искам да помагам на хората, искам да променям света около мен. Искам да променям средата и поколението, в което живея. Именно заради това Те моля – приближи ме до Себе Си и ми помогни да израствам в тези области на посвещение, да прегърна този процес на развитие и израстване – от мястото на призован, до мястото на изпратен. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

 • Притчи 12:26

„Праведният води ближния си, а пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.“

 • Притчи 18:24

„Човек, който има много приятели намира в това погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.“

 • Притчи 27:6

„Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел – изобилни.“

 • Римляни 11:29

„Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.“

 • Ефесяни 4:1

„И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани.“

Стих за запаметяване

 • Евангелие на Лука 17:21

“Защото, ето Божието Царство е сред вас.”

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner