Skip to content Skip to footer

Ден 6 – Невъзможни възможности | 28 Видение 2023

Ден 6 – Невъзможни възможности

„А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“ Евангелието от Матей 19:26

Спомняте ли си една фраза от „Алиса в страната на чудесата“?!

„Понякога успявах да повярвам не по-малко от шест невъзможни неща още преди закуска.“

Обичам този момент – срещата на Алиса с Бялата Царица. Случвало ли ви се е и на вас понякога да ви е по-лесно да вярвате за невъзможното, отколкото за напълно възможното? Често когато се молим за нещо, за което сме сигурни, че Бог е способен да направи, единственото, което занимава любопитния ни ум е „Как“ ще се случи. Как Бог ще отговори на тази молитва? Когато се моля за напълно невъзможна ситуация, умът ми не търси отговор на въпроса „Как“, защото зная, че единствения изход е чудо. Или Бог ще се намеси, или това няма как да стане. В такива моменти спирам да се питам „Как“ и започвам да вярвам в „Кой“ е моя Баща.

Преди няколко години, докато проповядвах, любим за мен човек умря пред очите ми. От тогава всеки път, когато ме питат за този момент от живота ми се шегувам с това, че хората толкова харесват проповядването ми, че умират за него, за да го чуят.

С очите си видях и ръцете ми почувстваха как живота си отиде от него. В онзи момент нямах друг избор освен да вярвам за чудо, чудото за възкресение от мъртвите. И знаете ли, в този момент за мен беше по-лесно да вярвам в невъзможното, отколкото в напълно възможното. Не ме вълнуваше „Как“, вярвах в „Кой“. Кой, ако не моя Баща ще възкреси от мъртвите човека в ръцете ми?! Аз вярвах в моя Татко! Вярвах, че само и единствен Той е способен, никой друг! Той е с мен и може да направи всичко! Ако си позволиш да повярваш това, дори и „след закуска“, ще видиш чудеса. В онзи ден видях чудото да се случва пред очите ми, буквално в моите ръце!

В Евангелието на Марк Исус казва следното:

„Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва“.

Докато четеш, може да се намираш в „напълно мъртва“ ситуация точно сега, която се нуждае от възкресение. Не е твоя работа да възкресяваш! Не си ти този, който го правиш. Твоята роля е да извикаш към Твоя Баща, Който е способен да възкресява. Да занесеш невъзможното пред Бог, Който прави невъзможните неща възможни и то “преди закуска”!

Молитва

Татко, покажи ми онези невъзможности, за които би искал да се моля. Аз вярвам, че за Теб няма невъзможни неща. Аз вярвам, че си с мен и Те е грижа за мен. Намеси се в тази (…………..) ситуация. Вземи я в Твоите ръце и донеси възкресение и нов живот. Направи това, което само Ти единствен Си способен да извършиш. Святи Душе, учи ме как да вярвам, докато изучавам Божието Слово. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • Псалм 42

„Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми въздиша за Тебе, Боже. 2 Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог; Кога ще дойда и ще се явя пред Бога? 3 Моите сълзи ми станаха храна денем и нощем, Като непрестанно ми думат: Где е твоят Бог? 4 Изливам душата си дълбоко в мене като си напомням това, – Как отивах с множеството, И завеждах шествието в Божия дом С глас на радост и на хваление, С множеството, което празнуваше. 5 Защо си отпаднала душе моя? И защо се смущаваш
дълбоко в мене? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя За помощта от лицето Му. 6 Боже мой, душата ми е отпаднала дълбоко в мене; Затова си спомням за Тебе от земята на Иордана И на планините Ермон, от гората Мисар. 7 Бездна призовава бездна с шума на Твоите водопади; Всичките Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мене; 8 Но пак денем Господ ще заръча за мене милостта Си, И нощем песента Му ще бъде с мене И молитвата към Бога на живота ми. 9 Ще река на Бога, моята канара: Защо си ме забравил? Защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля? 10 Като със смазване на костите ми противниците ми ме укоряват, И непрестанно ми думат: Где е твоят Бог? 11 Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; аз още ще Го славословя: Той е помощ на лицето ми и Бог мой.“

  • Псалм 116

„Любя Господа защото послуша Гласа ми и молбите ми; 2 Понеже приклони ухото Си към мене, Затова ще Го призовавам догдето съм жив. 3 Връзките на смъртта ме обвиха, И мъките на преизподнята ме намериха; Скръб и беда срещнах. 4 Тогава призовах името Господно, и Го помолих: О Господи, избави душата ми. 5 Благ е Господ и праведен, Да! милостив е нашият Бог. 6 Господ пази простодушните; В беда бях, и Той ме избави. 7 Върни се, душе моя, в успокоението си, Защото Господ постъпи щедро към тебе. 8 Понеже си избавил душата ми от смърт, Очите ми от сълзи, и нозете ми от подхлъзване, 9 Затова ще ходя пред Господа в земята на живите. 10 Аз повярвах, затова говорих; Много бях наскърбен. 11 В тревогата си рекох: Всеки човек е измамлив. 12 Що да въздам Господу За всичките Му благодеяния към мене?13 Ще взема чашата на спасението, И ще призова името Господно;14 Ще изпълня обреците си Господу, Да, пред всичките Му люде. 15 Скъпоценна е пред Господа Смъртта на светиите Му. 16 Ах! Господи, наистина аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня; Ти си развързал връзките ми. 17 На Тебе ще принеса жертва на хваление, И името Господно ще призова. 18 Ще изпълня обреците си Господу, Да! пред всичките Негови люде, 19 В дворовете на дома Господен, Всред тебе, Ерусалиме. Алилуия.”

  • Евангелие от Матей 8: 9-28

Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.10 Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.11 Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; 12 а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.13 Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час. 14 И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска. 15 И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва. 16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; 17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: “Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе”. 18 И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд езерото. 19 И дойде един книжник и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе където и да идеш. 20 Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони. 21 А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си. 22 Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци. 23 И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир Него. 24 И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше.
25 Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! загиваме! 26 А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните {Гръцки: Морето.}, и настана голяма тишина. 27 А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват? 28 И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.”

Стих за запаметяване

  • Евангелие от Матей 19:26

А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner