Skip to content Skip to footer

Ден 7 – Пълна промяна | 28 Видение 2023

Ден 7 – Пълна промяна

“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко и откликващо сърце.” Пророк Езекил 36:26

“Добре дошъл у дома!” Хм? Какво току що каза тя? Даже не можах да реагирам и отвърна на усмихнатото момиче, което току що ме бе поздравило, когато за първи път стъпих в църква преди 27 години. Чудех се, дали казва това на всеки, който влизаше там или…виждаше нещо повече в човека, когото поздравяваше?

Бях на „това място, наречено църква“ заради мой приятел и бях решил да отида за първи и последен път там, за да спре да ме занимава повече с неговите религиозни неща. Бях горд, пълен със самочувствие от успехите ми в спорта и личностното ми развитие. Бях силен и самодостатъчен, нямах нужда от помощ от когото и да било, камо ли от Бог. Бях 16 годишен наперен и горд млад човек. Поне така изглеждах в онзи ден, в който всичко се промени.

Излязох от „това място“ с ново сърце и дом, където исках да принадлежа завинаги!

Никой освен моите родители не знаеше, че само няколко седмици преди това бях преживял най-опустошаващата новина в живота ми. Най-добрите доктори в спортната медицина ми казаха, че имам вроден проблем, който причинява непоносимите болки в коленете ми. Като част от националния юношески отбор, искан още от 16 год. възраст от най-добрите отбори в страната, това не бе най-добрата новина за мен.

Отвън изглеждах горд и наперен, но отвътре бях сломен, уплашен, объркан, разочарован и депресиран.

Ето защо, пророк Езекил 36 е любима глава за мен. Езекил, старозаветен пророк, чието име означава „Бог ще ти даде сила“ разкрива прекрасната картина на Божието спасение и възстановление. След като Езекил заявява на народа на Израел, че Бог ще им даде ново сърце и ще положи Духът си в тях, малко по-надолу в главата виждаме как това би изглеждало в живота на онези, които вярват в това.

“И ще казват: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемската градина, и запустелите, опустошените и разорените градове се укрепиха и населиха.” Пророк Езекил 36:35

Онова, което бе пустиня, без капка живот ще се превърне в Едем. Има ли въобще място за сравнение между една пустиня и там където Адам и Ева живееха с Бог?

Едем на староеврейски означава, място на изобилие, пълно задоволство и щастие.

Това не е просто козметична корекция, но пълна промяна!

Преди години най-случайно налетях на един от съотборниците ми. Разговаряйки си с него той ме попита: Какво правиш, с какво се занимаваш? „Пастор?!“ – не се изненадах никак от неговата реакция, след което му разказах за „градината“, в която живея. За прекрасната ми съпруга, четирите принцеси, които имам и радостта от това да помагам на хората.

Има ли в живота ти области, които би оприличил на пустиня?

През тази седмица фокусът ни бе да вярваме на Исус. Да вярваш в Исус включва и това да вярваш, в което Той казва, че си и да се довериш в способността Му да промени всяка област на живота ти.

Твоите липси и слабости не могат да те дефинират. Колкото по-безплодна е пустинята в теб, толкова по-щедра ще е реколтата, когато започнеш да ходиш в идентичността, която Бог ти дава. Силата Му се изявява съвършено в нашата слабост и Той иска да разкрие тази Своя сила и възстановителната мощ днес в твоя живот.

Молитва

Боже, благодаря ти за новото сърце, което вложи в мен. Моля те, разкрий ми всяка една област на моя живот, която се нуждае от промяна. Аз вярвам в твоята способност да правиш всичко ново в мен и затова Те избирам днес като източника на моята нова идентичност в Христос. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Псалм 51:10

„Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене“

  • Пророк Исая 51:3

„Защото Господ ще утеши Сиона Той ще утеши всичките му запустели места, И ще направи пустотата му като Едем, И запустялостта му като Господната градина; Веселие и радост ще се намери в него, Славословие и глас на хваление.“

  • Пророк Езекил 37

„Господната “ъка биде върху мене та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости. 2 И преведе ме край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле; и, ето, бяха твърде сухи. 3 И рече ми: Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И отговорих: Господи Иеова Ти знаеш. 4 Пак ми рече: Пророкувай над тия кости и речи им: Сухи кости, слушайте Господното слово. 5 Така казва Господ Иеова на тия кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух та ще оживеете; 6 ще туря и жили върху вас, ще ви облека с меса и ще ви покрия с кожа, и като туря дух у вас ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ. 7 И тъй, пророкувах както ми бе заповядано; и като пророкувах започна да гърми, и ето трус, и костите се събираха, кост с костта си. 8 И като погледнах, ето, жили и меса израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре; дух, обаче, нямаше в тях. 9 Тогава ми рече: Пророкувай за духа;пророкувай,сине човешки, и речи на духа: Така казва Господ Иеова: Дойди духо, от четирите ветрища и духни върху тия убити, за да оживеят. 10 Пророкувах, прочее, както ми заповяда; и духът влезе в тях, и те оживяха; и изправиха се на нозете си, една твърде голяма войска. 11 Тогава ми рече: Сине човешки, тия кости са целият Израилев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали. 12 Затова пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из гробовете ви ще ви заведа в Израилевата земя. 13 И ще познаете, люде Мои, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви. 14 И като туря духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще познаете, че Аз Господ изговорих това и го извърших, казва Господ. 15 Пак дойде Господното слово към мене и рече: 16 Ти, сине човешки, вземи си един жезъл та напиши на него: За Юда и за другарите му израилтяните; тогава вземи друг жезъл и напиши на него: За Иосифа, жезъла на Ефрема и другарите му целия Израилев дом. 17 И съедини си ги един с друг в един жезъл, за да станат един в ръката ти. 18 И когато людете ти продумат и ти рекат: Няма ли да ни обясниш що искаш да кажеш с това? 19 Речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема Иосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрема и на другарите му Израилевите племена, та ще ги туря към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те ще бъдат един в ръката Ми. 20 И жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им. 21 И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите гдето са отишли, и като ги събера от всякъде ще ги доведа в земята им; 22 и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат за напред разделени в две царства. 23 Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; но ще ги избавя от всичките отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог. 24 И слугата Ми Давид ще бъде цар на тях; над всички тях ще има един пастир; и те ще ходят в съдбите Ми, и ще пазят повеленията Ми и ще ги извършват. 25 Тоже ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Якова, гдето живяха бащите ви; в нея ще живеят те, чадата им и внуците им до века; и слугата Ми Давид ще им бъде княз до века. 26 При това, ще направя с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня ще ги умножа, и ще положа светилището Си всред тях до века. 27 И скинията Ми ще бъде всред тях; и Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мои люде. 28 Тогава народите ще познаят, че Аз Господ освещавам Израиля, когато светилището Ми бъде всред тях до века.“

Стих за запаметяване

  • 1 Йоан 3:1

„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner