Skip to content Skip to footer

Ден 3 – Кой си и Защо си тук? | 28 Видение

Ден 3 – Кой си и Защо си тук?

 

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово“.

Римляни 10:17

Има една стара история за един равин, който решил да отиде за провизии за своето село. Прибирайки се по пътя към своята къщичка, объркал пътя и се оказал в непозната за него част на града.

Изведнъж силен глас проехтял от тъмното: „Кой си и Защо си тук?”

Шокиран, той осъзнал, че се е заблудил и попаднал на войник, пазещ римски гарнизон. Въпреки стресовата ситуация, равинът отговорил на младия войник с въпрос: „Колко ти плащат, за да стоиш на пост и задаваш тези въпроси?”

Войникът, виждайки, че това е само един равин, му отговорил ведро: „Пет драхми на седмица”. Чувайки този отговор, равинът казал: „Млади човече, ще ти давам два пъти повече, ако дойдеш с мен, стоиш пред моята къщичка и всяка сутрин ми задаваш тези два въпроса: „Кой си и Защо си тук?””

Вярвам, че тези въпроси горят във всеки един от нас. Дълбоко в себе си усещаме, че животът ни е подарен за нещо повече; нещо значимо, което душата ни иска и търси.

Тези два въпроса ме подсещат за казаното от Исус в Евангелието от Йоан 10:10:

„Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.”

Това, което открих, изучавайки писанията, е, че изобилният живот не е нещо, което ни чака и когато си отидем от този свят, да го получим един ден в небето. Не, Исус ни го предлага днес и сега. Евангелията не говорят за Исус, Който идва, за да ни научи как да отидем на небето, а за Исус, Който ни учи как да живеем небето на земята.

Ние проумяваме тази истина повече и повече чрез изучаването на Словото Божие всеки ден. Свещеното писание е повече от древни истории, случили се преди 2000 години. Напротив, именно тези истории ни разкриват великата истина за Един Бог, Който копнее да живее и вдъхва Своя живот в нас, днес и сега.

Ние, като Негови последователи, също имаме своята роля в тази велика история.

Бях чул някой да казва, че Библията е черни думи върху бели страници и как ние сме тези, които изпълваме празното място с историята на нашия собствен живот.

Ние взимаме участие в тази велика приказка на любовта като четем Писанията и позволяваме на Святия Дух да ни говори чрез тях.

Ако е истина, че носим Неговия образ, то е истина и, че колкото повече опознаваме нашия Създател, толкова повече разбираме нас самите – кои сме създадени да бъдем в Него. Това е пътят, по който откриваме нашата идентичност и цел в живота.

И в точно такива моменти на прозрение можем да отговорим на въпросите: „Кой съм и Защо съм тук?”

Молитва

Скъпи Господи, моля Тe, помогни ми чрез Твоето Слово да разбирам все по-дълбоко Кой Си Ти. Научи ме на ролята, която си ме избрал да играя в Твоята приказка на живота. Святи Дух, моля Те, да ми разкриваш чрез Божието Слово Кой съм Аз и Защо съм тук. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • Псалми 139:14
  • Евангелие от Йоан 15:1–17
  • Евреи 4:12

Стих за запаметяване

  • Римляни 10:17 – „И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner