ЗА НАС

 

Ние сме

1. Центрирани върху човешките взаимоотношения
2. Развиващи човешкия потенциал
3. Семейството във фокус
4. Обществено и културно адекватни
5. Чувствителни и ориентирани към духовно търсещите
6. Свещените писания
7. Движени от цел
Повече…

 

В КАКВО ВЯРВАМЕ?

Исус Христос
Святият Дух
Спасение
Църквата
Кръщение и Причастие
Завръщането на Исус Христос

 

ВИЗИЯ

 

Нашата Визия

Да бъдем дом, където хората обичат и биват обичани.
Да бъдем стратегически център на Божието влияние в обществото.

 

Ще постигнем това, като

Създадем движение от хора, които живеят Великата заповед и изпълняват Великото поръчение!
Матей 22:37-40; 28:18-20


 

МИСИЯ

Ще изпълним нашата мисия, като живеем следните цели:

Моето отношение към Бога – Поклонение

Ежедневният ми стил на живот и развитието на моя човешки потенциал.

"Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед."

Моето действие – Грижа/Служение

Моите дарби, заложби, таланти, умения и качества в действие.

"А втора, подобна на нея, е тая: Да възлюбиш ближния си, както себе си ”.

Моята мисия – Споделяне на вярата и надеждата ни в Бога

Най-значимата кауза.

"Идете..."

Моята принадлежност – Взаимоотношение в семейството на Бога

Призовани сме не просто да вярваме, но и да принадлежим.

"Кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух ”.

Моят характер – Изграждане

Процес, в който следваме примера на Христос в мислите и делата си.

"Като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал ”.