Слово всеки ден

image

21 Приближаване

Направи поста животопроменящо преживяване. По време на земното си служение, Исус учеше своите ученици принципите на Царството, които те да прилагат в своето ежедневие. Неговите поучения не се отнасяха само до тях или множествата, които го слушаха. Поученията и наредбите му са предназначени и за нас днес.

Виж повече
image

21 Принадлежност

„Сега вече не сте чужденци за Бога и странници за небето, а сте членове на Божието семейство… принадлежите към Божия дом заедно с всеки друг християнин.“ Ефесяни 2:19 (LB)

Виж повече

image

Благословен живот

Да живея живот, изпълнен с благословенията на Бог, винаги е било вълнуващо приключение за мен.

Виж повече
image

28 видение

Знаете ли, че Бог ви е създал с цел? А знаете ли, че имате специална роля в Неговото царство тук на земята?

Виж повече

image

Писано е

Библията е Боговдъхновеното Слово на Бог. То е Божия дъх. То е оръжие, храна и самия живот.

Виж повече