Skip to content Skip to footer

Ден 6 – Взимайки изпита | Благословен живот

Взимайки изпита

“Защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“
Евангелие на Матей 6:21

Днешният ни стих е доста известен. Често, без да съзнаваме, цитираме неправилно горния стих по следния начин: „Където е сърцето ти, там ще бъде и съкровището ти“, но думите и смисълът на стиха всъщност показват склонността на сърцето ни да следва съкровището. Ето защо смятам, че десятъкът е поставен като изпит за всеки християнин.

Буквалният библейски превод на думата означава „десет“ или „една десета част от“. Библейските числа имат своят смисъл. Какъв ли е смисълът на числото десет според теб? Точно така – изпит! Колко бяха наказанията върху Египет или с други думи колко пъти Бог изпитваше сърцето на фараона? Десет. Колко са заповедите, които Моисей получи от Бог или с други думи по колко начина Бог изпитваше покорството на Израил? Отговорът е десет. Колко пъти Бог изпита евреите в пустинята? Колко пъти Бог изпита сърцето на Яков, докато работеше за Лаван? Колко дни Данаил беше изпитван? Отговорът на всички тези въпроси е десет.

Тази закономерност намираме и в Новия Завет. В Евангелието на Матей 25 гл. десетте девици бяха изпитани. Десет дни на изпитание са споменати и в Откровение 2:10. Можем ясно да видим, че числото 10 в Библията е асоциирано с изпит, изпитване на покорството и вярата. Ето защо смятам, че „10-тъка“ представлява изпита на сърцето на истинския вярващ в Исус Христос.

Изпитът е относно как боравим с парите. Изходът от този изпит ще определи дали Бог ще ни се довери в „истинското богатство“ или не. Ето защо за нас християните парите не са само средство, с което си купуваме неща. Докато беше на земята, Исус отдели 30% от времето си, за да поучава за финансова отговорност. Както днешният стих ни учи, Бог разбира къде е сърцето ни според това къде е съкровището ни. Когато заявяваш: „Моето сърце е в това Царството Божие да напредва на земята“, знай, че даването ти в църквата или ще потвърди или ще отрече това твърдение.

Най-интересното в този изпит е това, че Бог ни кани, докато преминаваме през него, самите ние да изпитаме Неговата щедрост към нас: „Донесете всичките десятъци във влагалището (съкровищницата), за да има храна в дома Ми, и опитайте (изпитайте) Ме сега за това, казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори, Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.“ Малахия 3:10

Толкова е простичко. Ако давам десятък, съм благословен. Ако не давам, проклятието лежи пред вратата ми. Не е сложно, нали? Не е атомна физика, за да схванеш кое е правилно и добро за теб, и да вземеш правилното решение.

Ако все още не си сигурен в истинността на горните ми размишления, тогава те предизвиквам. Да, точно така. Както самият Бог прави това: „опитайте (изпитайте) Ме сега за това, казва Господ на Силите.“

Започни да почиташ Бог с първите плодове от труда си, донасяй десятъка си в Дома Му и наблюдавай какво ще се случи след това. Бог е верен в своите обещания!

Молитва

Господи, поставям съкровището си, както и моето сърце в Теб. Искам Ти да си на първо място в моя живот. Посвещавам се да давам своя десятък в Дома Ти. Моля се да благославяш финансите ми, както си обещал в Своето Слово. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Малахия 3:8-12

„Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите.9 Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.10 Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.11 И заради вас ще смъмря поглъщателя, Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви; И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, Казва Господ на Силите.12 Всичките народи ще ви облажават, Защото ще бъдете желателна земя, Казва Господ на Силите.“

• Евангелие на Лука 16:11

„И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство?“

• Песен на песните 1:6

„Не ме гледайте, че съм почерняла, Понеже слънцето ме е припърлило. Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, Поставиха ме пазачка на лозята; Но своето лозе не опазих.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 5:17

„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner