Skip to content Skip to footer

Ден 8 – Грижейки се за Божията Невяста | Благословен живот

Грижейки се за Божията Невяста

„Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.“
Евангелие на Матей 25:29

Днес бих искал да ти помогна да погледнеш на десятъка през една по-различна перспектива. За да ти покажа доколко той е важен за Бог, ще използвам следната илюстрация.

Да приемем, че решавам да тръгна на дълго пътуване. Поради факта, че ще отсъствам дълго от дома, избирам трима човека, на които гласувам доверие и им давам важната отговорност да се грижат за моята съпруга. Това, което казвам на тези хора, е следното: „Всеки месец ще ви изпращам 10000 лв. 9000 лв. може да задържите за себе си, но останалите 1000 лв. искам да давате на съпругата ми, докато се върна.“

Тръгвам на своето пътуване и както съм обещал, започвам да изпращам по 10000 лв. на тези хора всеки месец. След няколко месеца се обаждам на съпругата си и я питам дали получава уговорените парични средства всеки месец. Тя ми отговаря: „Първият човек ми изпраща всеки месец по 1000 лв. така, както си му казал. Вторият, не знам защо, но ми изпраща 2000 лв. всеки месец, а третият – през първия месец ми изпрати 800 лв., втория – 300 лв., а на третия – нищо.“

Като съпруг, който обича своята съпруга и е загрижен за нея, какво бих направил в тази ситуация? Не съм ли аз, който изпращах 10000 лв. всеки месец на тези хора? Не им ли казах да задържат 9000 лв. за самите тях? Единственото, което исках, е те да отделят 10% от сумата, за да има храна в дома ми.

За първия, който е бил така добър и верен и е следвал инструкциите ми, ще продължа да му изпращам 10000 лв. всеки месец, но за третия, който не е бил благодарен за 90% от парите, които щедро съм давал, ще престана да му изпращам пари и ще ги насоча към най-щедрия от тримата. Защо? Защото от всички тях вторият е онзи, на когото мога да се доверя най-много. Той показва, че е загрижен за онова, което най-много ценя – моята съпруга. С действията си той доказва себе си като добър настойник.

Това, което третият човек прави, е да краде от мен. Спомни си Малахия 3:8: „Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Но казвате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите.“

Илюстрацията, която използвах, говори за Исус. Той ни напусна физически за известно време, но каза на всеки един от нас: „Ще се погрижиш ли за Моята Невяста (Църквата), докато Мен Ме няма. Давай 10% в Моя Дом, останалите 90% можеш да задържиш и използваш за каквото намериш за добре.“

Онези от нас, които се покорят, ще бъдат благословени. Онези, които направят повече от очакваното, ще бъдат възнаградени много повече. Но тези, които отхвърлят да направят дори минималното, Той ще отнеме това, което им принадлежи и ще го даде на някой, който е доказал себе си като добър и верен настойник.

Възнаграждението, което добрият настойник може да има в Божието Царство, е отвъд това, което можем да си представим. Бог не се променя. Той няма да измени на Себе си. Той е верен и ще изпълни обещанията Си. Десятъкът е и винаги ще си остане невероятна възможност за благословение и изобилие за онези, които се доверяват и уповават на Бога. Той е основата на всички принципи на изобилие, които ще продължа да споделям с теб и през следващите дни. Благословеният живот е нещо обещано; нещо, което ти принадлежи; нещо, което те очаква, но за да се случи това, е необходимо да имаш онова сърдечно посвещение, с което да почиташ, да се покоряваш и благославяш Господ със своя десятък.

Молитва

Боже, благодаря Ти за любовта, която имаш към Своята Църква. Помогни ми да стана и бъда добър настойник на притежанията, които поставяш в моите ръце. Благодаря Ти за възможността, която ми даваш чрез десятъка си да помагам за разрастването на Твоето Царство на земята. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Лука 16:10–12

„Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.11 И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство?12 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?“

• Евангелие на Матей 25:21

„Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.“

• Малахия 3:10

„Донесете всичките десетъци във влагалището(съкровищницата), за да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 25:29

„Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner