Skip to content Skip to footer

Ден 19 – Три принципа за семето | Благословен живот

Три принципа за семето

„И каза: Божието царство е също, както кога човек хвърли семе в земята; 27 и спи и става нощ и ден; а как никне и расте, той не знае. 28 Земята сама по себе си произвежда, първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. 29 А когато узрее плодът, на часа
изпраща сърпа, защото е настанала жетва.“ Евангелие на Марк 4:26-29

Има три фундаментални принципа в сеенето на финансово семе, които искам да споделя с теб днес.

  1. Жънеш това, което си сял

Сигурен съм, че си чувал това. Често срещана сентенция е, защото е абсолютна истина. Нормално и естествено е ако си сял царевица, да очакваш и жънеш царевица. Ако си сял жито, то да жънеш жито. Същото очакване имаше и ап. Павел, който, използвайки същия принцип, говори за сеенето на финанси и жъненето на финанси:

”A това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.” (2 Кор. 9:6).

Този закон бе установен още с установяването на света.

“И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.12 Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.” Битие1:11,12

Не е ли странно, че, знаейки толкова добре всичко по-горе, живеем с очаквания, противоречащи на този закон. Трудно е да си представиш земеделец, посял царевица, да се кахъри заради това, че не жъне люцерна. За съжаление, много от вярващите днес правят точно това. Те очакват да жънат нещо, което никога не са сели. И тук не говоря за някаква „свята“, бърза схема за забогатяване – дай, за да получиш. Не става въпрос за това. Разбира се, че мотивацията ни не трябва да бъде сеем, за да получим повече пари. Въпреки това, както законът за гравитацията, така и законът за сеене и жънене е неотменим. Финансовото благополучие не е самоцел, а следствие на нашата щедрост, практикувана чрез посаждането на финансови семена.

2. Жънеш след като си сял

И това звучи семпло, логично и закономерно, нали? Въпреки това има толкова много хора по църквите днес, които мислят така: „Един ден, когато имам повече пари, ще давам и дарявам.“ Познай, това никога не се случва! Повече пари идват, защото повече пари си дал. Няма как да жънеш преди да си сял! Исус казва:

„Божието царство е също, както кога човек хвърли семе в земята; 27 и спи и става нощ и ден; а как никне и расте, той не знае.“

Нито един земеделец не очаква жътва преди това да е сял семе. Нито един фермер не си казва: „Първо, като поизрасне нещо от земята, тогава ще започна сериозно да сея в нея. Обещавам, ще бъда най-големият сеяч, само ако се покаже нещо от земята“. Такова мислене е абсурдно, нали? Е, защо тогава мислим по подобен начин за финансите си. Хора, посещаващи с години църква, казват: „Ако Бог ми помогне да се справя с това и онова, ако ме благослови да продам, спечеля и получа еди какво си, тогава ще започна да давам в църквата“. Истината е, че ако не си верен на малкото, което имаш и не сееш, няма как да получиш повече. Започни от там, където си. Започни да сееш сега!

3. Жънеш повече, отколкото си сял

Есенцията на горното се намира в Псалм 126:5,6, където се казва следното:

„Ония, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат.6 Оня, който излиза с плач, когато носи мярата семе, той непременно с радост ще се върне, носейки снопите си.“

Нашата жътва отива отвъд естественото умножение на самия вид семе. Ние може да получим радост вместо плач, когато сеем бивайки щедри. Дори в сезона на сеенето си да изпитваш затруднения и плач, то в сезона ти на жънене Бог ще обърне това в радост.

Замисли се само, дори едно малко, но посадено царевично семе е способно да произведе стебло с няколко кочана с близо 400 семена в тях. Звучи добре, нали?

Винаги ще жънеш в повече, когато сееш по Божия начин и винаги ще се изисква ти да предприемеш първата стъпка. Бъди верен в посаждането на твоето семе, независимо от обстоятелствата около теб и ще видиш резултати, които надминават твоите най-смели очаквания.

Молитва

Господи, благодаря Ти за силата на семето на Божието слово в мен. Благодаря Ти за това, че ме учиш да разбирам как семето на моята щедрост произвежда резултати. Помогни ми да стъпвам във вяра, сеейки семената на моето даване в Твоето царство. Направи ме още по-щедър в моето сеене и умножи изобилно жътвата ми. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Битие 8:22

„Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.“

  • Йов 4:8

„До колкото съм аз видял, ония, които орат беззаконие, и сеят нечестие, това и жънат.“

  • Притчи 11:18

„Нечестивият придобива измамлива печалба, а който сее правда има сигурна награда.“

  • Галатяни 6:8

„Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.“

Стих за запаметяване

  •  Евангелие на Матей 21:22

„И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner