Skip to content Skip to footer

Благословен живот

Желанието да живеем в изобилие е толкова близко за всеки човек. Да нямаме липси и да живеем с посрещнати нужди е молитвата на всеки вярващ. В „Благословен живот“ ще надникнеш в обещанията и принципите от Божието слово, за да имаш наистина благословен живот. В тази програма са заложени основите да благоденстваш и имаш успех във всяко едно начинание.

Предисловие

Да живея живот, изпълнен с благословенията на Бог, винаги е било вълнуващо приключение за мен. Още от самото начало на това наше пътуване, Бог е искал от мен и Веси да бъдем щедри и даряваме в знак на покорство към Него при различни поводи и по най-различни начини. В резултат на това покорство, Бог ни е благославял отвъд това, което сме очаквали, дори повече и от най-смелите ни мечти. Бог няма любимци! Неговото желание е да благослови и теб, както и всички Негови деца по планетата Земя. За да се случи това е необходимо разбирането и прилагането на принципите, които ще откриеш в тази програма.

Нека споделя как започна при нас. Преди да основем Християнския Център, аз пътувах и провеждах евангелизационни и съживителни събрания в църквите в България. Бях един от първите от моето поколение млади проповедници, който вършеше това и да се издържам от тази работа по това време бе признак на голяма вяра. Нямаше как да бъда сигурен дали някой ще ме покани; дали ще събере дарение за служението ни след събранията. Действително разчитахме на Бог да задвижи хората или пастора, за да можем да продължим с това, което правихме и най-малкото да съществуваме някак.

Въпреки, че през годините винаги сме били гостолюбиви и щедри с Веси, отчетливо помня времето, когато започнах да чувам и чета за принципа на сеенето на финансово семе с вяра в Божия промисъл за снабдяване. Това послание гласеше, че ако искрено вярвам в Бог като снабдител на нуждите ми и дам определена сума в Божието дело(в църквата), Бог ще почете щедростта ми и ще ме благослови. Така и започнах да давам. Първата неделна служба направих това, посях определена сума и получих своята жътва до края на седмицата. Веднага от това благословение отделих и посях по-голяма сума и пожънах още повече и така седмица след седмица. Явно Бог ме учеше нещо.

Като служител,  никога не съм бил привърженик на това да „напомпваш“ хората, за да дават в църквата. Приемам това за недостойно и манипулативно. Вярвам в принципите в Божието Слово за сеене и жънене, в работещата вяра, която предизвиква тези принципи да функционират. Това ни е мотивирало с Веси да даваме и благославяме различни служения, църкви и хора. Правехме го, защото ни харесваше да благославяме.Спомням си веднъж дори дарихме златните си халки. Оттогава до сега многократно съм бил свидетел на това как в невъзможни ситуации мощната ръка на Бог е снабдявала нашето семейство или църква по най-невероятни начини.

Независимо от това дали посещаваш Християнския Център отдавна или отскоро, дали вече практикуваш даването като стил на живот или за първи път чуваш за нещо такова, тази програма е за теб. През следващите дни ще откриеш истината за един добър и щедър Бог, Който ни е подарил принципи, които когато се следват, донасят благословение и изобилие в живота ни. В тази програма фокуса ни ще бъде върху сърцето и дара на щедростта. Моята молитва ще бъде с теб, докато завършим заедно това пътуване в Божието Слово. Вярвам, че докато четеш моите послания вярата ти ще нараства в Неговата воля да те благославя и води по пътя на благоденствието.

С обич,

Предстоящи събития

#NCConference Март 2023

16 март 2023-18 март 2023 Международен Панаир Пловдив
Очаква ни нещо много вълнуващо през Март 2023 година! #NCConference Март 2023 – Национална Християнска Конференция с гост говорители: Тен Хенсън, ALife church и House of Bread Ministry Джоен Рамос…
Контакти
гр. Пловдив 4002,ул. Тракия 57А
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner