Как да се молим с Божието Слово: Евреи 4

Книгата Евреи 4:16 е прекрасен пасаж от Библията, с който можеш да декларираш, че Божията благодат и милост завинаги почиват върху твоя живот – днес и завинаги!

„Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага своевременно“ Книгата Евреи 4:16

1. „Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта“

Боже, ние пристъпваме пред Твоя престол, осъзнавайки, че Твоят престол е престол на благодат, милост и благост. Осъзнавайки, че Твоите мисли за нас са единствено добри. Осъзнавайки, че Ти, Господи, жадуваш да ни срещнеш и да вложиш в нас Твоите мечти. Ти ни привличаш, за да ни разкриеш Твоя прекрасен план за нас и за да ни дадеш бъдеще и надежда. Днес, Господи, аз тичам към Теб с пълното дръзновение на моята душа, защото знам, Господи, че само в Твоите обятия и само лице в лице с Теб, аз мога да бъда вдъхновен, аз мога да бъда оживотворен, аз мога да бъда изпълнен с увереност, смелост, решителност и сигурност.

Няма да позволя на срама, вината или осъждението да ме спрат да тичам към Теб. Смело ще вляза през портите Ти, с дръзновение и с пълна увереност, че съм обичан, приет и одобрен от Теб.Благодаря Ти, Господи, за всяка дума в Твоето слово, с които ме насърчаваш да пристъпвам към Теб, да тичам към Теб и то с дръзновение – пред престола на благодатта.

2. „за да придобием милост“

Господи, Твоето Слово казва, че идвайки при Теб, аз ще продобия милост. Днес аз те моля за Твоята милост. Ти казваш, че Твоята милост е нова всеки ден към мен. Ти казваш, че имаш милост за хиляди поколения. Днес аз пия от Твоята милост и се къпя в Твоята благост.

Тази сутрин позволявам на Твоята милост да ме умие от всяка грешка, от всяка зла мисъл, от всяко нещо, което съм казал или направил, и което не ти е било угодно. Господи, благодаря ти, че си отсъдил милост за мен днес. Ти ме венчаваш с милост. Аз идвам, за да приема Твоята милост върху себе си. Благодаря ти, че си милостив към мен, към семейството ми, към децата ми, към рода ми. Благодаря ти за Твоята милост, за Твоята прошка, за Твоята благост.

  1. „да намерим благодат, която да помага своевременно“

Днес ела пред Божия престол, знаейки, че има благодат, приготвена за теб. Писанието казва „да намеря благодат“. Не трябва да търся дълго – благодатта вече ме е намерила в лицето на Исус Христос.

Господи, аз се моля за Твоята благодат върху моя живот. Моля се за благодатта, която помага своеременно, която помага във всеки момент, всяка ситуация и във всяко обстоятелство.

Пристъпвам с дръзновение пред престола ти, Господи, осъзнавайки, че Ти стоиш на него и отсъждаш милост и благост да ме следват завинаги през всичките дни на живота ми! Аз заявявам смело, че стоя в Твоята благодат и тя е, която ми помага днес, тя е, която ми помага през тази седмица, и тя е, която ще ми помага до края на моя живот – своевременно във всяка ситуация, във всеки един момент, защото аз съм син/дъщеря на Всемогъщия Бог, аз съм дете на Бог и никой и нищо не може да промени това.


 Поучение от Пастор Светослав Петров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *