Posts by : п-р Румяна Матанова

п-р Румяна Матанова
15 декември 2013

VI сесия Целеустремен живот I част – 15.12.2013

Разсъждения върху Петата цел от книгата “Целеустремен живот”: Съдадени сме с мисия (36-40 глава) “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте […]

Read further