Как да се молим с Божието Слово: Евангелие на Матей 6 гл.

Всичко, което се случва в твоя живот е в следствие на молитва – твоя или на някой друг. Едно от най-важните неща, които трябва да научим след като повярваме в Исус Христос, е как да се срещаме с Бог и как да говорим с Него. Молитвата е точно това – среща и разговор с Бог!

Учениците на Исус искаха да бъдат научени как да се молят. Дотогава те се молеха по начин, който религиозните водачи на Израел им бяха посочили, но след като Исус започна да им разкрива нови хоризонти на вярата, те Го помолиха: “научи ни да се молим”.

В Евангелие на Матей 6 гл. Исус започна да ги учи: “А вие се молете така…”

1. “Отче наш, Ти, който си на небесата”

Това трябва да е първата област, в която развиваш твоята молитва – съзнание за това, че имаш Небесен Татко. Развий убеждение, че християнската ти вяра не е свързана със свещеник, поп, пастир или църква, а с факта, че си син / дъщеря, който има небесен Родител. Този Родител е Бог и Неговото име е “Татко”.

Винаги, когато започна своята молитва, аз говоря от позицията на син, Божие дете, което се среща със своя Татко, с Онзи, Който ме обича и ме е осиновил. Това е изключително важна концепция, убеждение, което всеки трябва да развиеш, за да се радваш на успешно взаимоотношение с Бог. Когато се молиш, започни така:

“Скъпи Татко, благодаря Ти, че Си отново с мен днес. Благодаря Ти, че Твоето лице е към мен, благодаря Ти, че ме обичаш, благодаря Ти, че ме направи Твой син, благодаря Ти, че изпрати Сина Си Исус Христос да умре за мен на кръста, благодаря Ти, че ме изми от моите грехове и че ме осинови в Твоето семейство.”

Кажи на Бог през какво преминаваш, изрази обичта, привързаността и почитта си към Него – по същия начин както към родител. Ние трябва да се молим с убеждението, че Бог не е далечен, но е Един, който е близо и който се грижа за нас като Баща. Ето защо Исус изтъква важността на това молитвата да започва със съзнанието, че Бог е наш Татко, а ние – Негови деца.

2. “да се свети Твоето Име”

Тази втора концепция е много важна, защото касае името на Бога. За евреите името на Бога е свещено – от отношение на почит те са се страхували да произнесат името Му. Но в Евангелие на Матей 6 гл. виждаме как Исус учи и насърчава учениците си да прославят и хвалят името на Бог.

В Името на Бог се съдържа Неговия характер. В Името на Бог се разкрива Неговата същност и природа, Неговата личност и естество. Бог е добър, Бог е благ, Бог е милостив, Бог е всепрощаващ, Бог е Баща, Бог е Сина, Бог е Святият Дух, Бог е Утешител, Бог е жалостив, Бог е изцелител, Бог е един, който те изпълва със Святия Дух. Когато започнеш да се молиш, ти може да изговаряш и провъзгласяваш какъв е Бог за теб. Когато заявяваш в молитвата си какъв е Той, ти Го хвалиш, като един глашатай разкриваш Неговата личност и прославяш Неговия характер.

Нормално и естествено е, когато харесваме даден човек, да му правим комплимент. Видим ли нещо хубаво в даден човек, ние го разкриваме и публично заявяваме своето възхищение. По същия начин, когато заявяваш вербално в молитвата си какъв е Бог, ти Го хвалиш и разкриваш Неговия характер за себе си и хората. Ето защо Исус ни учи да се молим с: “да се свети Твоето име”.

Разберете едно – молитвата „Отче наш“ е система от теми в областта на молитвата.Това не е просто 30-секундна рецитация, за да направим Бог щастлив. Това е система! Започваме със съзнанието, че Бог е Баща, след което хвалим и прогласяваме характера на Бог в живота си.

3. “да дойде Твоето царство”

Третата посока на твоята молитва е Божието управление. Когато говориш за Божието царство, ти говориш за суверенитета на Бог в живота ти. Когато в личен план се моля „да дойде Твоето царство“, аз казвам:

„Господи, искам Твоето господство в моя живот. Искам Твоята власт в моя живот. Искам Ти да владееш върху финансите ми, искам Ти да се грижиш и да владееш над живота на децата ми, искам Ти да действаш в живота на жена ми“.

Има толкова области, в които можеш да заявиш в молитва Божието господство да бъде върху живота ти.

Можеш да кажеш следното:

„Господи, аз поставям в Твоите ръце моите финанси. Аз вярвам, че Ти Си Бог, Който благославяш труда на ръцете ми. Боже, благослови изборите, които правя в областта на моите финанси. Боже, владей на моето работно място. Бъди Господ във взаимоотношенията ми с работодателя ми и с моите колеги. Боже, бъди главата на нашето семейство. Направи ме способен да уча децата си, че Ти Си този, Който управляваш в моя живот!“

Можеш да заявяваш господството на Бога в областта на твоето здраве и здравето на твоята съпруг/съпруга и деца. Можеш да заявяваш господство на Бог над нацията. „Да дойде Твоето царство“ е вик, с който ти искаш Божието управление да бъде сведено във всички области на твоя живот.

4. “да бъде Твоята воля”

Посоката на тази молитва е свързана с Божиите цели и намерения в твоя живот. Бог вече е благословил, одобрил, подпечатал, подписал документите на Неговата воля за твоя живот. Може да се молиш за Неговата воля (цели, намерения, планове, които вече са утвърдени) за твоите деца, тяхното ежедневие, градина / училище, учители, средата им. Моли се за Божията воля когато плануваш покупка – на кола, апартамент. Може да имаш нужда от по-добра работа и развитие – моли се за Божията воля. Изреди всички сфери на твоя живот, в който искаш Божията воля да бъде извършена.

5. „както на небето, така и на земята“

Тук Исус много ясно казва, че има установени неща за теб и за мен, които са на небето. Единственият начин да бъдат реализирани и освободени на земята е чрез теб и мен. „Както на небето, така и на земята“ сваля небето на земята в различни сфери на живота ни. Желанието да имаш небето в живота си на земята е отношение, което култивираш в молитва. Там се зачеват невидимите отговори и там се раждат дългоочакваните разрешения. Моли се Небето да владее във всяка сфера на живота ти. Говори и благославяй себе си и семейството си да бъде под протекцията на Небето.

6. „дай ни днес ежедневния хляб“

Това е петата област на молитвата – ежедневният хляб. Ежедневният хляб е свързан с труда и печалбата ти, с твоята кариера или бизнес. Това е молитва относно начинът, по който би искал да се развиваш като личност. Ежедневният хляб е това, което припечелваш днес, което те издържа утре. Бог е загрижен за твоето професионално развитие и Той те учи да издигаш тази област в молитва. Моли се за твоето развитие, за твоята ежедневна дажба печалба. Моли се за работодателя си, моли се за клиентите си, моли се за партньорите и колегите си. Моли се всеки ден за обема на продажбите на твоето работно място или ако имаш собствен бизнес – за начина, по който компанията се развива. Моли се за твоите финанси – ето това означава „дай ни днес ежедневния хляб“.

7. „прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници“

Този пасаж е свързан от една страна с правилно управление на финанси, а от друга – с отношението, с което имаш към околните. Дългът ти може да е финансов, но може да е под формата на отношение. Пасажът говори за прошка и това е ключът, понеже най-големият блокаж на Божията благословия в твоя живот е непростителността, а другият подобен на него е финансовия дълг. За да започне да тече Божието изобилие в твоя живота, прегледай сърцето си дали държи непростителност към някой. Моли се и реши да изчистиш също всеки един финансов дълг към хората около теб. Тази област на молитвата не е никак лесна и приятна, но е изключително важна. Позволи на Святия Дух да разкрива нещата, които не са Му угодни в твоето сърце. Моли за прошка и прощавай!

8. „не ни въвеждай в изкушение и избави ни от лукавия“

Около теб ще има винаги врагове. Сатана винаги ще изпраща демонични сили, които ще целят да те разфокусират. Това се случва по различни начини – интернет, филми, телевизия, стари преживявания, вредни навици, токсични хора или лоша среда.
Изкушение е всяко нещо, което те отделя от твоето пълно и цялостно предназначение на земята. В пустинята дяволът изкушаваше Исус Христос с неща, които целяха Той да се отдели от целта и плана на Бог Отец за Неговия живот. Когато се молим „не ни въвеждай в изкушение“, ние се молим за способността да разпознаваме онова, което ни подвежда, заблуждава и отвежда встрани от Божието най-доброто за нас. Когато аз се моля, казвам:

„Господи, отвори очите ми, опази ме от нечестиви хора. Опази ме от идеи, които водят към ада. Отрезви ме, Господи, дай ми да разпознавам хора, ситуации, обстоятелства, които ме отделят от Теб и Твоята воля за моя живот. Боже, признавам, че съм човек. Признавам, че не виждам цялостната картина. Затова Те моля, избави ме, опази ме от хитростите на сатана. Покажи ми капаните и стратегиите на врага, дай ми мъдрост и светлина в пътеката ми.“

„Не ни въвеждай“ означава „не позволявай да“, „опази ме от“.

„Избави ни от лукавия“ не е призив за бягство – чрез тези думи молим Бог да ни даде да ходим и живеем в надмощие над лукавия. Молим да ни облече в мъдростта и разума, да ходим във властта, която притежаваме в Него чрез Христос, защото лукавият е поразен враг – Исус го победи на кръста.

Изкушението е свързано от една страна с нашата човешка природа и склонност да бъдем заблуждавани и да избираме неправилните пътища, а от друга – с духовното влияние на лукавия, което постоянно ни атакува. Така че „избави ни от лукавия“ е молитва да стоим във властта и авторитета, които имаме в Христос и по този начин да прогонваме и надделяваме над лукавия.

9. „защото царството е Твое“

Молитвата на Исус не случайно завършва с тази фраза, с която декларира, че властта е на Бог. Чрез Христос ние също имаме подарена власт и сила като Негови синове и дъщери. Именно затова всяко изкушение може да бъде победено. Именно затова лукавият няма власт над нас, „защото царството е Твое“.

10. „и силата, и славата, до вековете. Амин!“

Молитвата на Исус отново завършва с хвала, благодарност, почит и славословие към Отец.

Не спирай да се молиш и да издигаш гласа си пред Бог – прави го всеки ден! Евангелие на Матей 6 гл. е само един от многобройните пасажи в Божието Слово, който може да използваш, за да отключваш небесните ресурси на Царството тук на земята – в твоя живот, семейството ти, работно ти място, църквата ти. Твоята молитва е мощно оръжие, което има потенциала да произвежда невъзможни резултати, защото за Бог всичко е възможно! Не спирай да се молиш!


Поучение от Пастор Светослав Петров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *