Category: Приключения през страниците на Библията

п-р Светослав Петров
23 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 23.02.2014 част II

Разсъждения върху Евангелието на Лука 11 глава (продължение) и 12 глава

Read further

п-р Светослав Петров
23 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 23.02.2014 част I

Разсъждения върху Евангелието на Лука 10 и 11 глава

Read further

п-р Светослав Петров
16 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 16.02.2014 част II

Разсъждения върху Евангелието на Лука 8 и 9 глава

Read further

п-р Светослав Петров
16 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 16.02.2014 част I

Разсъждения върху Евангелието на Лука 7 глава

Read further

п-р Светослав Петров
16 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 16.02.2014 част III

Пастор Светослав Петров отговаря на въпроси, свързани с Библията

Read further

п-р Светослав Петров
8 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 08.02.2014 част II

Разсъждения върху Евангелието на Лука 5 и 6 глава

Read further

п-р Светослав Петров
8 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 08.02.2014 част I

Разсъждения върху Евангелието на Лука 4 глава

Read further

п-р Светослав Петров
2 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 02.02.2014 част II

Разсъждения върху Евангелието на Лука от 1 до 3 глава

Read further

п-р Светослав Петров
2 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 02.02.2014 част I

Разсъждения върху Евангелието на Марк от 8 до 15 глава

Read further

п-р Светослав Петров
2 февруари 2014

Приключения през страниците на Библията 02.02 2014 част III

Пастор Петров отговаря на въпроси, свързани с Библията

Read further

1 2