Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ден 30 – Исус е Словото | Писано е

Исус е Словото „Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално – това зачитайте.“ Филипяни 4:8 В…

Виж повече

Ден 29 – Да посадиш семето | Писано е

Да посадиш семето „Тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].“ 1 Петрово 1:23 Когато отвориш пакет със семена и погледнеш вътре, това което виждаш,…

Виж повече

Ден 28 – Защо да размишлявам? | Писано е

Защо да размишлявам? „Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава…

Виж повече

Ден 27 – Смиреното сърце | Писано е

Смиреното сърце „Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.“ Езекил 36:26 Вчера разгледахме притчата за сеяча и…

Виж повече

Ден 26 – Да подготвиш почвата | Писано е

Да подготвиш почвата „А посяното на добра земя е оня, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.“ Евангелие на Матей 13:23 Каква почва си ти? Въпросът…

Виж повече

Ден 23 – Пълно възстановяване | Писано е

Пълно възстановяване „Защото заповедта им е светилник, И наставлението им е светлина.“ Притчи 6:23 Случвало ли ти се е да губиш нещо скъпо за теб? Нещо, което след загубата му, нещата няма как да са същите? Може…

Виж повече

Ден 22 – Запали светилника | Писано е

Запали светилника „Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“ Псалм 119:105 Сигурен съм, че ти се е случвало нещо подобно като при мен – минаваш през тъмна стая или вечер отиваш до…

Виж повече

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner