Помазанието в живота на Исус – в силата на Духа – 14.03.2021