V сесия Целеустремен живот I част – 07.12.2013 г.

п-р Светослав Петров
7 декември 2013

V сесия Целеустремен живот I част – 07.12.2013 г.

Разсъждения върху Четвъртата цел от книгата “Целеустремен живот”: Да служим на Бог и на хората около нас чрез нашите естествени и духовни дарби (29-35 глава)

“Преди да ти дам образ в корема познах те, и преди да излезеш из утробата осветих те.” Еремия 1:5