VI сесия Целеустремен живот I част – 15.12.2013

п-р Румяна Матанова
15 декември 2013

VI сесия Целеустремен живот I част – 15.12.2013

Разсъждения върху Петата цел от книгата “Целеустремен живот”: Съдадени сме с мисия (36-40 глава)

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.” Матей 28:19,20