IV сесия Целеустремен живот I част – 24.11.2013 г.

п-р Светослав Петров
24 ноември 2013

IV сесия Целеустремен живот I част – 24.11.2013 г.

Разсъждения върху Третата цел от книгата “Целеустремен живот”: Да станем като Христос (22-28 глава)

“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.” Римляни 12:2