V сесия Целеустремен живот II част + въпроси и отговори – 07.12.2013 г.

п-р Светослав Петров
7 декември 2013

V сесия Целеустремен живот II част + въпроси и отговори – 07.12.2013 г.

Разсъждения върху Четвъртата цел от книгата “Целеустремен живот”: Да служим на Бог и на хората около нас чрез нашите естествени и духовни дарби. (29-35 глава). Продължение

Пастор Светослав Петров отговаря и на въпроси, свързани с книгата “Целеустремен живот” и с вярата в Бог