III сесия Целеустремен живот II част – 17.11.2013 г.

п-р Светослав Петров
17 ноември 2013

III сесия Целеустремен живот II част – 17.11.2013 г.

Разсъждения върху 17-21 глава на книгата “Целеустремен живот”: Втора цел – призвани сме да принадлежим към Божието семейство.

“Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.” 1 Йоан 1:7