Skip to content Skip to footer

NCC Photo & Video

Ние сме екип от млади хора, които с готовност служат на Божия народ чрез уменията и дарбите в областта на видео и фото заснемане. Нашата страст и копнеж е да бъдем проводници на Божието присъствие и действие.

 Бог се движи в дома ни и излива мощно Своето помазание, благославя ни и изявява Себе си. Като отклик на това, мотивацията ни е Божието действие да не остава преживяно само в сградата на Национален Християнски Център, но чрез нашето служение то да достига до хора по целия свят, които са гладни и жадни за повече от Него. Чрез нас те да бъдат съпричастни с това, което Бог прави в дома ни, макар и от разстояние. Стремим се да служим един на друг, да изграждаме приятелства и здравословни взаимоотношения в екипа, да формираме култура на почит помежду ни.

„В това време този Данаил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство“ Данаил 6:3

Имаме за цел да се учим, да развиваме професионални умения, да усвояваме опит, за да вършим всичко с дух на превъзходство към нашия Бог и към хората в доставянето на качествен продукт като:

„…нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава“ 1 Коринтяни 10:31

„Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци“ Колосяни 3:23

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner