Skip to content Skip to footer

Ден 8 – Божията любовна песен | 21 Дни Приближаване 2022

Божията любовна песен

“И ще те сгодя за Себе Си завинаги; Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, В милосърдие и милости. 20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност; И ще познаеш Господа.“
Пророк Осия 2: 19, 20

За Веси и мен беше вълнуващо, когато първата ни дъщеря Преси получи своя годежен пръстен на Рождество. По-късно през лятото, при шума на вълните, на брега на Черно море Краси, нейният бъдещ съпруг, беше подготвил прекрасна песен, която разкриваше неговото посвещение към нея. Семейството ни празнуваше любовта им. Песента беше толкова истинска и красива. Всички бяхме завладяни в този момент. За първи път изпълнена, тази песен ни стана любима. По-късно, след години всички, които присъстваха там, искаха да си припомнят песента, но никой не бе направил запис, освен… мен! Любимите неща се помнят и… записват!

Преминавайки през Божието слово, бракът между един мъж и една жена е разкрит като духовен портрет на нашия духовен съюз, ние като Невястата Христова и Исус, Младоженеца. През годините, както в моя брак с Веси, така и в моето лично поклонение, открих три важни характеристики, които са оформяли моите взаимоотношения, с моята съпруга и Господ Исус Христос. Това са обвързаността, общението и интимността.

Преди 30 год., в края на нашата брачна церемония, аз и Веси подписахме нашия брачен документ, с който потвърдихме в онзи момент посвещението си в завета, който сключихме тогава един с друг. Едва ли има някой, който да вярва, че една подписана хартия би осигурила завинаги успеха на нашия брак, но тези подписани думи стояха там, за да ни напомнят за завета, който сме сключили пред Бог и един с друг, да се обичаме и грижим един към друг. В деня, в който извършихме това, ние бяхме обвързани. В онзи ден нашето семейно пътуване започна. Подобно на това, в деня, в който приех Исус Христос за мой Господ и Спасител, се случи същото – аз се обвързах с Него в един неделим съюз. В същия този ден моето пътуване в поклонението ми към
Него също започна.

Втората основополаща характеристика в нашето поклонение е общението. Приемайки Исус в сърцето си, аз вече имам възможност да се приближавам и имам общение с Отец чрез дадения ни Святи Дух. Гръцката дума в Писанията за общение е „койнония“, която се превежда като „участие, социално взаимодействие и партньорство“. Святият Дух е Личност и ние имаме възможност да взаимодействаме с Него 24/7 чрез разговори и различен вид комуникация. Разговорите и комуникацията между партньорите са основата на здравите бракове, същото важи и за нашето поклонение с Бог.

Истинската, неподправена и постоянна молитва е изключително важна за нашето поклонение. Ето защо третата основополагаща характеристика за истинското поклонение е интимността. В тази интимност, която бихме могли да имаме с Бог, Той влага Своята любов, живот и добрина в нас. Говорейки за интимност е важно да разберем, че Бог не си търси приятелка. Той копнее да има Невяста. Той ни търси като едни, които сме решени да встъпим в завет с Него, в една постоянна и дългосрочна връзка на общение и дълбока интимност.

Нашето поклонение се нуждае от отношение на обвързаност, общение и интимност с Бога. Важно е те да бъдат изграждани всекидневно в нашето поклонение. И ако те са важни и любими, не забравяй да ги „запишеш“, като любимите неща, които помним и…записваме!

Нашите взимоотношения с Бог започват като „на Рождество“, когато Той ни дава своя пръстен и се ражда в сърцата ни, но продължават „на брега на морето“, където Той пее върху нас своето посвещение. Не забравяй да „запишеш“ любовната Му песен. Не забравяй в своето поклонение да Му пееш своята любовна песен към Него.

Молитва

Исус, благодаря Ти за това, че ме изкупи със скъпоценната си кръв. Благодаря Ти, че направи възможно да мога да имам толкова близко и лично взаимоотношение с Бог. Благодаря Ти за това, че изпрати Святия Дух да ме води и разкрива сърцето на Отец към мен. Моля Те, води ме към дълбоки взаимоотношения с Бог. Вдъхнови ме и ми помогни да разбера тайната на „тайното място“ с Бог. В Името н Исус, Амин!

Приложение

  • Спомни си думите, с които предаде живота си на Исус в деня, в който Го прие за Господ и Спасител.
  • Отдели време през деня на общение с Бог. Не забравяй, че комуникацията е споделяне, но и активно слушане.
  • Бъди интимен с Бога. Покланяй Му се лично, не само в събранието, където има и други хора. Той копнее да чуе твоето сърце насаме с теб.

Стихове за прочит

  • Римляни 7:4

„И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч, с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.“

  • Евангелие на Йон 14:16–17

„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.17 Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.“

  • Ефесяни 5:25–27

„Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, 26 за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото, 27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.“

  • Пророк Исая 62:4–5

„Няма вече да се наричаш оставен, Нито ще се нарича вече земята ти пуста; Но ще се наричаш благоволение Мое е в него, И земята ти венчана; Защото Господ благоволи в тебе, и земята ти ще бъде венчана. 5 Защото както момък се жени за мома, Така и твоите люде {Еврейски: Синове.} ще се оженят за тебе; И както младоженецът се радва на невестата, Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.“

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Йоан 4:24

„Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner