Skip to content Skip to footer

Тийнеджъри

Ние сме екип от млади хора, който е посветен да служи на тийнейджърите. За нас е удоволствие да прекарваме време с тях. В общуването ни сме забелязали, че те често са в търсене на отговори на въпроси като: „Кой съм аз? Обичан ли съм? Важен ли съм? Защо съм на тази земя?“. Движени са от копнеж да намерят смисъл и цел в живота, да открият място, на което да принадлежат, желаят да се заобграждат от приятели, с които да споделят радостни и тъжни моменти в живота.

В този техен процес на търсене и израстване ние изразяваме своята подкрепа, като ги насърчаваме в изграждането и оформянето на тяхната самоличност, в откриването и практикуването на уменията и дарбите, които Бог им е дал.

В служението ни към тях ги учим да не се сравняват с другите, а да се вдъхновяват от добрия пример и да откриват своята уникалност. Стремим се да изграждаме общност, в която усещат приемане, любов, сигурност, уважение. Заедно създаваме атмосфера, в която да се изразяват без страх и срам и да общуват открито. Тук тийнейджърите се учат на подкрепа и грижа един към друг. Търсим и преживяваме заедно Божието присъствие. Култивираме среда, в която всеки от нас е предизвикан и насърчаван да израства в интегритет, дисциплина, отговорност, инициативност, мъдрост, увереност, грижа за себе си и околните, комуникативност и работа в екип.

Нашата цел като екип е да създадем сигурна среда, в която всеки тийнейджър е насърчаван:

 • да изразява себе си
 • да обича себе си и ближния както себе си
 • да се свързва
 • да изгражда здравословни взаимоотношения
 • да изучава Божието слово
 • да се потапя в Божието присъствие
 • да гради здрава идентичност
 • да служи
 • да преоткрива собственото си семейство и Божия дом като благословение
 • да изгражда благочестив характер
 • да изгражда добри навици

Ние виждаме всеки тийнейджър като подарък, пълен с множество изненади. Вярваме, че Бог може и иска да ги докосва, да работи в сърцата им, да ги употребява и да се прославя в тях и чрез тях.

Част от основните убеждения, които като лидери се стремим да предадем, са:

 • Бог е винаги добър
 • Бог ме посажда в дом и семейство
 • Бог говори лично на мен и аз откликвам на Неговия глас
 • Бог действа и благославя света чрез мен
 • Ценя и копнея Неговото присъствие
 • Отговорен съм за изграждането на моя характер, ценности, навици, дарове и таланти
 • Моята щедрост ме обогатява
 • Моята вярност ме препоръчва

“Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши ще благоуспява” Псалм 1:3

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner