Skip to content Skip to footer

Служения

Запознайте се с пасторския екип

Светослав и Веселина Петрови

Главни пастори

Благовест и Румяна Матанови

Пастори

Николай и Ангелина Иванови

Пастори

Красимир и Преслава Стефанови

Пастори

Кои сме ние?

В какво вярваме?

Исус Христос

Исус Христос - Бог и човек, заченат от Святия Дух и роден от Дева Мария. Умрял на кръста като окончателна жертва за греховете ни според Писанията. Възкръснал от мъртвите и възнесен в небето, стоящ отдясно на Всемогъщия като наш Ходатай и Адвокат.

Святият Дух

Служението на Святия Дух е да прослави Господ Исус Христос, да изобличава за греховете, да води до покаяние, да живее в новородения човек, да наставлява и учи вярващия на благочестие и победоносен живот.

Спасение

Пролятата кръв на Исус Христос и Неговото възкресение предоставят единственото основание за оправдание и спасение за всеки, който вярва. Единствено чрез приемането на Исус Христос и чрез вяра в Него сме новородени от Светия Дух и ставаме Божи деца.

Църквата

Истинската църква се състои от всички, които чрез спасителна вяра в Исус Христос са били новородени и регенерирани от Светия Дух, обединени заедно в тялото на Христос, на което Той е глава.

Кръщение и причастие

Водното кръщение чрез потапяне след приемането на Христос за личен Спасител, като свидетелство за смъртта на греха и възкресението за нов живот във вярващия. Господната вечеря като възпоменание, в която се съдържа по един тайнствен и символичен начин смъртта на Господ Исус Христос.

Завръщането на Исус Христос

Личното и предстоящо завръщане на нашия Господ Исус Христос е нашата надежда и носи мощно влияние за личния живот и служение на вярващия.

Свържи се с нас!

Намери ни
YouTube
Facebook
Instagram
Spotify

Абонирай се за месечния ни бюлетин

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner