Skip to content Skip to footer

Ден 18 – Слушай, Вярвай, Покорявай се | 28 Видение

Ден 18 – Слушай, Вярвай, Покорявай се

„А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.“ Евреи 11:6

Един от любимите ми пасажи в Библията е книгата Евреи 11 глава. Там ни се разказва за „героите на вярата“. Онези обикновени хора на Бога, които извършваха немислими и невероятни неща. Препрочитайки главата толкова много пъти, забелязах нещо общо между тях. Всички тези „герои на вярата“ чуха Бог, повярваха и Му се покориха.

Ной чу Бог, който Му каза да построи плавателен съд, повярва и Му се покори. Мойсей направи същото: чу, повярва и се покори. Така избави народа на Израел от Египет. Същото направи и неговия ученик – Исус Навиев – чу Бог какво го инструктираше, повярва и Му се покори, и така стените на Ерихон се сгромолясаха пред очите му.

Може да си чувал повечето християни да казват, че най-важното е да слушаш Бог и да Му се покоряваш. Но те пропускат наистина най-важното – да Му вярваш.

Може да си чул Бог, но ако не Му вярваш, няма как да искаш и имаш силата да Му се покоряваш. Библейската вяра е свързана с това да се довериш на Бог, независимо какво твоите чувства, хората около теб или обстоятелствата казват и диктуват.

Ние можем да чуваме Бог всеки ден, защото Той ни изпрати прекрасния Свят Дух. Той е, Който може да ни говори и напътства във всяка истина (Ев. на Йоан 16:13). Ако Го слушаме и Му вярваме, Той е, Който ще ни даде способността да се покоряваме и извършим това, което е необходимо, дори то да изглежда невъзможно!

В Деяния на апостолите 1:8 пише:

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“

Святият Дух ни дава силата не само да свидетелстваме на хората около нас, но и да вършим всичко онова, което би ни казал. Когато изберем да се покоряваме на Бог, Той се появява по такъв невероятен начин, вършейки чудеса и знамения. Това ни завладява и вдъхновява толкова много, че ни прави да копнеем да Го следваме все повече и повече.

Не знам за теб, но аз бих искал да бъда един от съвременните „герои на вяра“. Мислил ли си за това, че е възможно днес, в дните, които живеем, Бог да пише такава глава в Неговата книга на Небето?! Глава за днешните „герои на вярата“!

Ти виждаш ли себе си там?! Мислил ли си какво би ти коствало, за да се превърнеш в „герой на вярата“?

Следвай примера на Исус. Следвай примера на всички онези „герои на вярата“ описани в Евреи 11 глава. Слушай, Вярвай и Му се Покорявай! Знай, когато избереш да бъдеш последовател на Христос, Бог ще ти повери цялата сила, от която се нуждаеш, за да промениш света – не само този, в който самия ти живееш, но и света на хората около теб, в който те живеят!

Молитва

Татко Небесен, благодаря Ти, че изпрати Святия Дух в живота ми, за да ме води във всяка истина. Днес избирам да слушам какво ми говориш, да Ти вярвам и да Ти се покорявам. Нека Христос бъде изобразен в мен и аз да се превърна в Негов верен последовател. Моля Те да ми дадеш благодат и сила да върша Твоята воля. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • Евангелие на Йоан 16:13
  • Евреи 11:1
  • Второзаконие 12:28

Стих за запаметяване

  • Евреи 11:6 – „А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner