Skip to content Skip to footer

Ден 23 – Царството | 28 Видение 2023

Ден 23 – Царството

„А Исус, попитан от фарисеите кога ще дойде Божието Царство, в отговор им каза: Божието Царство не иде така щото да се забелязва; нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието Царство е всред вас.“ Евангелие на Лука 17:20–21

Спомням си като малки, майките ни мажеха по една филия домашна лютеница и ни пускаха да играем на улицата. Нямаше снаксове, кроасани и т.н. Имаше проста филия с лютеница или филия намазана с масло, поръсена със сол или с някоя друга подправка. Когато се събирахме, всеки един от тайфата гледаше във филията на другия и искаше да я опита. Защо?!

Защото изглеждаше като че ли филията на другия е по-вкусна!

Забелязал съм как повечето християни мечтаят за един друг свят – свят със зелени морави, слънчеви дни, където няма болка и страдание. Едно място за което сме склонни да жадуваме още по-силно, имайки предвид обстоятелствата и света в който живеем днес. Тази „филия“, това място за което говоря е Небесното Царство. В мен се заражда едно чувство на безпокойство от следната тенденция, която наблюдавам в съвременните християни – колкото повече жадуват да се намерят в Небето, толкова повече(често неосъзнато), започват да ненавиждат „земното царство“, където живеем!

Представи си, че днес се случи дългоочакваното Второ пришествие на Христос.

Исус се разкрива и заявява: „Кой е готов да напусне този гнил и миризлив свят?“ Повечето с радостни викове вдигат и махат силно ръцете си към Него. Вече там, в Небесното Царство – света, който са мечтали през целия си съзнателен живот, най-неочаквано за тях, чуват думите на Исус към своя Отец:„Отче, ето слязох и взех всеки, който искаше да напусне земята и го доведох тук. Сега мога ли да отида отново долу и бъда с хората, за които дадох живота Си?“

Разбира се, това е просто едно предположение. Но нека се замислим върху следното – Исус дойде на земята за невярващите и грешните. Той не дойде, за да осъди и презре своето творение, но за да го посети, превърже и възстанови!

Като имаме предвид горното, добре е да анализираме себе си и преосмислим нашата мотивация и фокус относно Небесното Царство.

Жертвата на Исус ни даде достъп до Небето, това е факт. Небесното Царство е осигурено за нас – то е нашето наследство.

Но когато повярвахме, Той ни остави на тази земя! Защо?!

Защото Неговата визия за нас не бе да стоим с неохота и да чакаме деня, в който да се отървем от този свят, а докато живеем в него развълнувани всеки ден, да носим живот на хората около нас. Ние сме Неговите ръце и нозе на земята. Ние сме тези, които правят Небето да среща земята всеки ден.

Нека не позволяваме копнежа ни по Небето да осуети мисията ни на земята!
Ние сме светлината на света, солта на земята, град поставен на хълм.
Ние сме надеждата за този свят. Ние сме отговора за всички онези лутащи се и търсещи светлината хора около нас.

Кои са хората около теб, търсещи Небесното Царство? Как би могъл да ги достигнеш, за да познаят и преживеят любовта на Бог?

Молитва

Господи, благодаря Ти за възможността да изграждам Божието Царство на земята. Помогни ми да държа очите си на това към което си ме призовал да върша за Твоята слава. Нека бъда Твоите ръце и нозе. Нека виждам хората през Твоите очи. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • Евангелие на Матей 6:9-11

„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб.“

  • Евангелие на Лука 12:32

„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб.“

  • Евангелие на Йоан 18:36

„Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.“

  • Евреи 12:28

„Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание;“

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Матей 16:19

„Ще ти дам ключовете на Небесното Царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на Небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на Небесата.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner