Skip to content Skip to footer

Ден 13 – Обичайте се един друг | 28 Видение

Ден 13 – Обичайте се един друг

„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ Евангелие на Йоан 13:35

Лесно е да се каже: „Обичай хората…“, но каква огромна трудност срещаме да приложим това на практика, особено когато някой те е разстроил с думите и отношението си, предал те е, възползвал се е от теб или злоупотребил с твоето доверие?! В такива моменти е изключително трудно да обичаш!

Възхитен съм от историята, свързана с последната вечер на Исус с Неговите ученици. Силно предизвикан съм от невероятния Му пример на това да обичаш („обикнеш докрай“ Йоан 13 гл.), въпреки предателството, което малко по-късно щеше да бъде причината за собствената Му смърт.

Минути след като Юда напусна вечерята, Исус изговори тези думи към Своите ученици: „Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“

Въпреки че, броени часове го деляха от Разпятието, Исус предаде на учениците си най-важния урок – как да продължат да живеят. Тази Негова заповед ни предизвиква да разсъждаваме и върху това: Колко се обичаме един друг, действително?

Ако прочетем 13 глава в Евангелието на Йоан, ще забележим как Исус демонстрира любовта с действие. Той изми нозете на Своите ученици и след това им каза:

„И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете.“

Да обичаш другите е свързано с това да им се посветиш и да им служиш. Да обичаш, означава да си отдаден на тези, с които си във взаимоотношения. Изберем ли да принадлежим на Семейството, ние избираме да се обичаме, да си служим и да израстваме заедно във взаимоотношенията помежду ни.

Прекрасен пример на любящи взаимоотношения виждаме в Римляни 12:15:

„Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.“

Често не ни е никак до радост, трудно ни е да се зарадваме на благословенията на другите. Всъщност, по-лесно ни е да се чувстваме неловко и да ревнуваме за това, че с нас не е така. Да обичаш някого е свързано с това да решиш да бъдеш вежлив, търпелив и добронамерен. Да обичаш някого е свързано с избора ти да бъдеш щедър – щедър на съпричастност, да се радваш на успеха и признанието на другия.

Невероятно свидетелство би било, че живееш наставленията от горния стих, ако съумяваш да се свързваш с други братя и сестри в Дома ни; да бъдеш с тях, да се молиш и вярваш за най-доброто в живота им. Бог ни е създал с нуждата да бъдем свързани с някого, да бъдем съпричастни един на друг, да споделяме и хубавите, и лошите дни в живота си.

Когато изберем да принадлежим на Семейството ни, ние тръгваме по нелекия път на изграждането на онези трайни, заветни взаимоотношения, които единствено могат да демонстрират самото сърце на Бог на земята.

Свързан ли си в такива взаимоотношения в Християнския Център?

Прегърни думите и примера на Исус и започни да търсиш, и намираш начин да служиш на другите. Гарантирам ти, ще бъдеш изненадан от приятелствата, които ще създадеш, а света около теб ще бъде възхитен от демонстрацията на Божията любов в живота ти.

Молитва

Боже, моля Те да разбера какво действително означава да обичам другите. Помогни ми да бъда канал на Твоята любов. Дай ми очите да виждам хората около мен по начина, по който ги виждаш Ти. Дай ми смелостта и способността да се радвам на успеха на другите, както и да бъда съпричастен в мъката им. Разкрий ми начини чрез които да изграждам близки и и трайни заветни взаимоотношения с моите братя и сестри. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • Евангелие на Матей 22:37–40
  • Римляни 12:9–21
  • 1 Йоан 4:7–11
  • 1 Коринтяни 13:4–8

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Йоан 13:35 – „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner