Skip to content Skip to footer

Ден 15 – Волята | 28 Видение

Ден 15 – Волята

„Понеже, които са водени от Божия Дух, те са Божии синове.“ Римляни 8:14

Първата ми кола, която подкарах бе малко полско фиатче, помните ли ги, изглеждаха като сапунерка. Нямах дори книжка, но като всяко голямо „малко“ момче, за мен бе вълнуващо да подкарам нещо за първи път. Застанах зад волана, а до мен седеше мой близък приятел с натрупан опит от хиляди километри като шофьор на тир. Докато се намествах и оглеждах уредите, чувах как обясняваше нещо за педалите и спирачката, но вниманието ми бе толкова погълнато от вълнението, че аз, точно аз ще подкарам тази кола, че не чувах нищо от това, което ми говореше.

Когато дойде кулминационния момент да потегля, въобще не бях чул думите „Бавно отдръпни крака си от съединителя.“ Смело натиснах газта, освободих съединителя, при което колата изръмжа ядосано, разтърси се и „ умря“.

Първата ми мисъл бе: „Счупих я“, а втората: „Приятелят ми ще ме убие и ще намеря смъртта си по най-нелепия начин – в полско фиатче.“

Погледнах го смутено и виновно промълвих: „Съжалявам.“ Без да се вживява от случилото се, той каза (все пак разочаровано) : “Сега готов ли си да ме слушаш?“

След което избрах да следвам напътствията на моя приятел!

Така изглежда и нашето спасение. Нашият Небесен Баща не е зад волана. Той не ни контролира. Той е от дясната ни страна. Насочва ни, а отговорността е наша да натиснем съединителя, да превключим на първа скорост, да освободи левия крак леко и т.н. Дали ще изберем да слушаме и следваме Неговите напътствия или ще изберем да правим каквото ни падне, е свързано с нашата воля.

Посветената воля натиска спирачките когато Отец каже да намалим; засилва скоростта, когато каже “смело напред“ и отива наляво или дясно, когато Той, подобно на гласа от навигацията ни насочва. По всяко време ние имаме свободата и правото да изберем и кажем: „Не, не искам в тази посока.“ или „Това е твърде бавно, ще дам газ…“, но…в момента, в който направим това, ние преставаме да следваме Неговите напътствия.

Невъзможно е да си последовател на Христос без посвещение и покорство на Неговата воля! В книгата Исая 55:8, Бог казва чрез пророка:

„Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.“

И сякаш пророк Еремия, чувайки това, допълва в Еремия 29:11:

„Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ – мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“

За съжаление всички хора сме така устроeни, че искаме и държим сами да се справяме и да избираме пътя в живота си. Накрая, когато стигнем до задънената улица; когато компаса ни не работи, признаваме, че Неговите мисли и пътища за нас са били и са най-добрите!

Не само, че запалих отново онова полско фиатче, но и се научих да следвам инструкциите на моя приятел. Не се учех само от него. Учех се от всеки шофьор, който имаше повече опит от мен. Това ме направи способен да шофирам сигурно; да имам възможността да водя семейството си до невероятни места, да се наслаждаваме на прекрасни гледки и да изживяваме незабравими моменти заедно. Всичко това започна и бе възможно да се случи заради онзи първи урок, в едно полско фиатче и решението ми да…слушам и следвам!!!

Посветил ли си се напълно със свободната си воля на Бог? Предал ли си живота си в Неговата ръка? Имаш ли области в живота ти, в които не Го следваш?

Молитва

Отче, в този момент със свободната си воля се посвещавам на Теб. Не бих искал каквото и да било да се случва в моя живот без Твоята насока. Искам да израствам като един от твоите последователи. Избирам днес да слушам Твоя глас и да Го следвам. Помогни ми да живея живот на покорство през всичките ми дни на Земята. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Псалм 37:7
  • Ев. от Марк 10:28
  • Римляни 12:1–2
  • 1 Коринтяни 6:19–20

Стих за запаметяване

  • Евангелие от Йоан 13:35 – „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner